Blog

Smart Business

Gerard heerink

‘Samen met Japan, Zuid-Korea en nog een klein aantal andere landen loopt Nederland voorop in het gebruik van slimme technologieën. We blinken uit in het nuttig toepassen van techniek in processen waarmee data worden gegenereerd die processen nog effectiever en efficiënter maken. In Nederland zijn we vooral goed in waterbeheersing, agro&food en uitgangsmateriaal. Die positie zou geconsolideerd en misschien wel verbeterd kunnen worden, als we de nieuwe technieken toepassen en daarmee aan Smart Business doen. Toch lijkt er een kink in de kabel te komen.

Onderzoekers van Wageningen University & Research melden dat de toepassing van Smart Farming technieken in de akkerbouw en in de melkveehouderij achterblijft bij de verwachtingen. Mogelijke oorzaken zijn de complexiteit van de toepassingen, de kosten versus de baten en het gebrek aan goede besturing van de data. Ook laat het onderzoek zien dat talloze kleinere projecten worden gesubsidieerd, terwijl die nauwelijks aansluiten op de beleidsprioriteiten op het vlak van energiebesparing, klimaatneutraal produceren en grondstoffenbeheersing. Het nuchtere boerenverstand zit blijkbaar niet tussen de oren van beleidsmakers en onderzoekers. Ondernemers in het MKB en agro baseren een investeringsbeslissing niet op een snelle terugverdientijd, maar op bedrijfscontinuïteit en vooral op arbeidsgemak en tijdsbesparing. Daarmee bedoel ik: geeft de investering voldoende gemak en legt het minder beslag op de arbeidstijd? De belangrijkste innovaties werden niet gedreven door geld verdienen, maar door nieuwsgierigheid en een streven naar een gemakkelijker leven met minder zwaar werk. Innovaties waarbij ICT en data een grote rol spelen zijn kansloos als deze door de ondernemer nog geanalyseerd moeten worden. Ze zijn wel kansrijk als de data zelf de machine of het proces bijsturen. Daarom zijn innovaties als de elektrische heftruck, de melkrobot, de autonome voermengwagen en de autonome aspergeoogstmachine succesvol.

Voor het stimuleren van innovaties trekt onze overheid jaarlijks ettelijke miljoenen uit via allerlei regelingen en via het topsectorenbeleid. De Nederlandse overheid levert een financiële bijdrage aan onderzoeksprojecten van bedrijven als dat voldoet aan projectvoorwaarden en er wordt samengewerkt met universiteiten en/of onderzoeksinstellingen. Zo kennen we ongeveer 20 regionale Food Valley verbanden, die allemaal hun eigen netwerkbijeenkomsten en projectjes hebben. Dit geld kan mijns inziens beter besteed worden, zoals aan:

  • landelijk dekkend breedbandinternet voor snel datatransport zodat data in opperste accuraatheid van machines naar cloud servers en pc’s kunnen stromen en geanalyseerd en ingezet kunnen worden;
  • structurele verhoging van de overheidsinvesteringen in Robotica en in sensor-en visiontechnieken;
  • eenvoudiger ondersteuning van bedrijven door bijvoorbeeld elke geïnvesteerde euro in R&D te verdubbelen of dubbel fiscaal aftrekbaar te maken;
  • persoonlijke budgetten voor na-en bijscholing van techniekmedewerkers, zodat medewerkers en bedrijven echt een leven lang leren in praktijk kunnen brengen. 

     

    In ruil voor de gerichte ondersteuning van de kenniseconomie garanderen de bedrijven in de branche schonere technieken, efficiëntere processen en een daling van het grondstoffengebruik. Een geweldige deal toch voor een nieuwe regeringscoalitie? En het brengt Smart Business daadwerkelijk dichterbij voor gebruikers in agro, groenbeheer en bedrijfslogistiek. Een grote uitdaging voor onze branche!’

Gerard Heerink

directeur Fedecom

heerink@fedecom.nl
Please follow and like us:
RSS