Platforms

Fedecom is ontstaan na een fusietraject tussen Federatie Agrotechniek (fabrikanten en importeurs) en COM (dealers). Op drie platforms kunnen dealers, importeurs en fabrikanten elkaar separaat ontmoeten en eigen vraagstukken bespreken. De platforms bestaan uit ieder vijf leden, benoemd door het bestuur. De onafhankelijke voorzitter van Fedecom initieert de jaarlijkse bijeenkomsten en zit ze voor. De platforms maken geen deel uit van het besturingsmodel van Fedecom. Wel kan het bestuur hen als klankbord gebruiken of om ‘zwaarwegend’ advies vragen. Het bestuur kan hiervan afwijken, mits schriftelijk met argumenten omkleed.