Ledenraad

De Ledenraad van Fedecom bestaat uit 13 mensen die een representatieve afspiegeling zijn van de leden. Van de Ledenraadsleden wordt verwacht dat zij de juiste afweging kunnen maken tussen individuele en het gezamenlijke belang voor Fedecom.

Ledenraad Fedecom

Erwin Ros, voorzitterKamps de Wild
Menko BoersmaGroeNoord
Renze BroekensBromach
Anton KoopsGEA Farm technologies Nederland
Jack ThibaudierHomburg Holland
Richard KortKort Mechanisatie
Dick van BredaWim van Breda
Leontina WolterinkWolterink
Hugo Janse Vorktrucks Holland
Stans van der WeteringMechan Groep
Jan van StaalduinenRobur
vacature
vacature
De Ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging Fedecom en is de door de leden verkozen. De dertien afgevaardigden vertegenwoordigen vijf aangesloten afdelingen Landbouwtechniek, Veehouderijtechniek, Groentechniek, Tuinbouwtechniek en Industrie & Intern transport. Ze bestaat naast een onafhankelijke voorzitter zonder stemrecht uit zes leden van de voormalige Federatie Agrotechniek en zeven leden van het voormalige COM. Taken zijn vaststelling van beleid, begroting en jaarrekening en het toezicht op de uitvoering van het beleid. Ook benoemt ze bestuursleden. Tweemaal per jaar komt de Ledenraad in vergadering samen.