Ledenraad

De Ledenraad van Fedecom bestaat uit 13 mensen die een representatieve afspiegeling zijn van de leden. Van de Ledenraadsleden wordt verwacht dat zij de juiste afweging kunnen maken tussen individuele en het gezamenlijke belang voor Fedecom.

Ledenraad Fedecom

Menko Boersma, voorzitterGroeNoord
Renze BroekensBroekens B.V.
Jack ThibaudierHomburg Holland
Richard KortKort Mechanisatie
Dick van BredaWim van Breda
Hugo Janse Vorktrucks Holland
Stans van der WeteringMechan Groep
Jan van StaalduinenRobur
Leo MeiburgMeiburg VOF
Gerrit BraakmanAgrovision B.V.
Gijs GiesbersGecomi B.V.
Wytze AnemaWIFO- Anema B.V.
De Ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging Fedecom en is de door de leden verkozen. De dertien afgevaardigden vertegenwoordigen vijf aangesloten afdelingen Landbouwtechniek, Veehouderijtechniek, Groentechniek, Tuinbouwtechniek en Industrie & Intern transport. Ze bestaat naast een onafhankelijke voorzitter zonder stemrecht uit zes leden van de voormalige Federatie Agrotechniek en zeven leden van het voormalige COM. Taken zijn vaststelling van beleid, begroting en jaarrekening en het toezicht op de uitvoering van het beleid. Ook benoemt ze bestuursleden. Tweemaal per jaar komt de Ledenraad in vergadering samen.