Bestuur

Transparant, korte lijnen en duidelijk belegde verantwoordelijkheden met ruimte voor overkoepelende activiteiten en inbreng vanuit de verschillende professies. Op basis daarvan is de organisatie Fedecom ingericht. Met als doel een belangenorganisatie voor een vijftal verwante branches uit de mechanisatiesector te willen en kunnen zijn.

Het bestuur van Fedecom bestaat uit de vijf voorzitters van de Fedecom afdelingen. Onafhankelijk voorzitter (zonder stemrecht) is tevens voorzitter van de Ledenraad. Samen met de afdelingen stelt het bestuur de beleids- en lobbyagenda op en ze voert na goedkeuring door de Ledenraad de agenda uit. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Ledenraad en organiseert eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering. Het bestuur vergadert zes keer per jaar.

Bestuur Fedecom


Menko Boersma (voorzitter)
Groenoord

vacature
 
Fedecom Afdeling Quint
Hans Quint
Abemec
Joris van Dijck
Lely Nederland
Fedecom Afdeling Hylkema
Roon Hylkema
Jean Heybroek
Vacature