Afdelingen

De vijf afdelingen van Fedecom worden vertegenwoordigd door een afdelingsvoorzitter. Deze voorzitters zijn tevens bestuurslid van Fedecom. Het afdelingsbestuur vergadert vier keer per jaar. Enkele speerpunten zijn kennis, beleid- en uitvoeringsvraagstukken. Daarnaast is er voor leden één keer per jaar een algemene ledenvergadering en één keer een regionale vergadering. De besturen van de afdelingen bepalen zelf de locaties van de vergaderingen.

Landbouwtechniek VeehouderijtechniekGroentechniekTuinbouwtechniekIndustrie & Intern transport