Organisatie

De vereniging Fedecom, opgericht op 1 juli 2013 bestaat uit bijna duizend leden. Lid zijn alle ca. 250 leden van voorheen Federatie Agrotechniek (waaronder fabrikanten en importeurs) en ca. 700 leden van Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven (dealers). Ongeveer 10.000 medewerkers zijn werkzaam bij deze bedrijven. 

Vereniging

Fedecom heeft gekozen voor een verenigingstructuur, omdat daarin de belangenbehartiging, zeggenschap, samenwerking en doelen het best worden gewaarborgd. Belangrijk aspect bij de benoeming en bezetting van alle organen is een zo evenwichtig mogelijke verdeling van leden van de twee oorspronkelijke organisaties en een representatieve vertegenwoordiging van fabrikanten, importeurs en mechanisatiebedrijven.

De verenging Fedecom is alsvolgt gestructureerd:
Ledenraad >>
Bestuur >>
Secretariaat >>
Afdelingen >>
Platforms >>