Fedecom Academy

Opleiden en trainen is een speerpunt van Fedecom. In 2014 heeft Fedecom een startschot gegeven voor een plan om de opleidingen en trainingen voor de branche op een hoger niveau te brengen. Hiervoor is de opleidingsorganisatie ‘Fedecom Academy’ opgericht.

Een leven lang leren

Met de Fedecom Academy willen we de hele sector een impuls bieden met gerichte opleidings- en trainingsprogramma’s. De snel veranderende technologische ontwikkelingen stelt hoge eisen aan bedrijven, leerlingen en medewerkers in de sector. Onder het motto ‘Vakmanschap = een leven lang leren’ wil de Fedecom Academy die eisen vertalen in concrete en praktische programma’s. De plannen voor de opzet en inrichting van de Fedecom Academy worden de komende maanden voorbereid en nader uitgewerkt. De bedoeling is rond de jaarwisseling 2014-2015 met de Fedecom Academy te starten.

Onderdelen Fedecom Academy

  • opleidingsprogramma voor leerlingen van MBO-niveau 3 en 4 (praktische BBL-opleidingen) met centrale blokweken bij PTC+ in Ede; de eerste twee pilotgroepen gaan van start;
  • na- en bijscholingsprogramma’s voor medewerkers en ondernemers. Gericht op techniek, maar ook op communicatie, sales & marketing, ondernemersvaardigheden en visie & strategieontwikkeling, waaronder de ‘Leergang Ambitieus Ondernemen’;
  • (praktijk)begeleiding en advisering van ondernemingen en leerlingen bij uitvoering van opleidingsprogramma’s.

(Praktijk)begeleiding van leerlingen

Fedecom pakt de begeleiding van praktijkleerlingen ten behoeve van ondernemingen in de branche op. Nu nog voeren opleidingsadviseurs in dienst van Kenteq dit uit. Deze organisatie dreigt als gevolg van reorganisatieplannen van de overheid per augustus 2015 te stoppen. Met het voornemen deze activiteit op te starten geeft Fedecom duidelijkheid dat deze dienstverlening ook in de toekomst voortgezet wordt. Fedecom verwacht de activiteiten voor het grootste deel uit te kunnen voeren met medewerkers die van Kenteq afkomstig zullen zijn.

www.fedecomacademy.nl

Wat is volgens Gerard Heerink de noodzaak van de Fedecom Academy? Bekijk hieronder zijn speech: