Artikelen

24-7-2017

Opleiding monteur melkwinningstechniek in aantocht

De kogel is door de kerk, het bestuur heeft besloten om bij minimaal  5 aanmeldingen van potentiele leerling-monteurs, de opleiding tot monteur melkwinningstechniek door te laten gaan. Dat is een enorme opsteker voor de stuurgroep die het proces hiertoe begeleid. Eerder al had de opleidingscommissie  goedkeuring gegeven aan het plan om een leergang te ontwikkelen.

Inmiddels is de werkgroep samengesteld uit deelnemers vanuit  de Fedecom-leden, uit het onderwijs, de stichting KOM en van Aeres Tech uit Ede. Gerjanne Doppenberg van Fedecom is projectleider en Wim Overeem, de nieuwe opleidingsmanager van Fedecom, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leermiddelen en het algehele proces. Samen met Lieke Lobregt van Aeres Tech bezoeken ze geïnteresseerde leden om toelichting te geven. Er worden vragen beantwoord over wat de opleiding precies inhoudt, wat er van een leerling wordt verwacht en wat de kosten en subsidiemogelijkheden zijn.

Gestart gaat worden met een niveau 3 opleiding, naar verwachting in januari/februari 2018 en bij voldoende belangstelling is dit de voorfase voor een vervolg op niveau 4. Aeres Tech bereidt zich voor met de benodigde technische faciliteiten.

Voor meer informatie:

Wim Overeem:                overeem@fedecom.nl

Lieke Lobregt:                   l.lobregt@aeres.nl

Gerjanne Doppenberg: doppenberg@fedecom.nl

 

14-7-2017

‘Waar ik mijn monteurs vandaan haal? Gewoon van de straat.’

Aan het woord is Stefan Davids, mededirecteur van Post Heftruckservice BV in Kampen. Stefan is recent toegetreden tot de werkgroep Mobiel Intern Transport van de Fedecom vanuit de overtuiging dat er iets moet gebeuren.

‘De toekomst van Intern Transport staat of valt met voldoende instroom van nieuwe techneuten. Op dit moment komen ze nergens van een school.’

Fedecom heeft een inventarisatie gehouden onder de leden van de afdeling Intern Transport. Daaruit blijkt dat ongeveer de helft behoefte heeft aan extra monteurs. De meesten zijn bereid om hun nieuwe monteurs naar een opleiding te sturen om het vak beter te gaan beheersen, maar het vinden van die nieuwe monteurs, dat is de grootste uitdaging.

‘Aan de bedrijven ligt het niet’, zegt Stefan. ‘Die nemen al sinds tijden zijinstromers aan, soms van heel verschillende achtergrond. In het bedrijf leren wij ze het vak. Waar een wil is, is een weg, als je gemotiveerd bent kun je bij onze bedrijven komen werken.’

Het Fedecom bestuur heeft de roep uit de afdeling gehoord en besloten een hand uit te steken. In juni jl. heeft ze een onderwijscommissie ingesteld en per afdeling een werkgroep die de handen uit de mouwen gaat steken. De werkgroep Mobiel Intern Transport is in samenwerking met Roc Aventus uit Apeldoorn, de Fedecom Academy en Aeres Tech uit Ede aan de slag gegaan om een heuse opleiding Monteur Intern Transport op niveau 3 & 4 te ontwikkelen. Behalve een werkgroep heeft het bestuur ook geld beschikbaar gesteld om lesmateriaal te gaan ontwikkelen én last but not least, het bestuur heeft zich garant gesteld voor eventuele leerplekken wanneer blijkt dat het minimumaantal van 8 leerlingen niet wordt bereikt, ervan uitgaande dat er minstens 5 leerlingen zich zullen inschrijven. De leerlingen die we voor ogen hebben zijn nieuwe medewerkers van de leden van de afdeling Industrie & Intern transport. Dit kunnen jongeren (BBL / BOL), maar ook al wat oudere werknemers zijn. Deze leerlingen (mannen) gaan diep in op de techniek. Zo zal veel aandacht gegeven worden aan Canbus gerelateerde systemen , storing (en) zoeken en het (meten met) gebruik van de multimeter. Het lespakket zal random moeten zijn tw.: Elektro, elektronica, verbrandings motoren, hydrauliek, mechanica en lassen. Maar ook het contact met de klant, het luisteren naar de klant bij de uitleg van een storing. Het vragen en met name doorvragen bij storingen, en het geven van goede adviezen. Een monteur moet er op gespitst zijn een reparatie zodanig te doen dat hij er niet een tweede keer naar toe hoeft. Dat er overlap is met de opleiding mobiele werktuigen spreekt voor zich, maar het grote onderscheid zal zich toespitsen op meer toegankelijke elektronica in vaak minder ruimte in het voertuig. Nadruk ligt niet op vervangen van iets wat is stukgegaan, maar vooral in het achterhalen waarom iets is stukgegaan. De leerlingen (mannen) zullen de ambassadeurs van hun bedrijven worden.

Behalve genoemde scholen en Stefan hebben vanuit het bedrijfsleven ook Henk Vlaming, Paul Onderwater en André Wiersma zitting in deze werkgroep.

Enthousiast besluit Stefan; ‘Het hoogste niveau is bereikbaar met een heftruck van Post, is een van onze slogans. Die lijn trekken we door naar deze opleiding, het hoogste niveau is bereikbaar met een opleiding Monteur Intern Transport van Fedecom. Daar gaan we voor.’

10-7-2017

Het nieuwe samenwerken van Start

Fedecom en de MBO onderwijsinstellingen zijn al langere tijd met elkaar in gesprek over samenwerken. Met Roc Aventus, Frieslandcollege en Aeres Tech zijn die samenwerkingsafspraken zelfs opgenomen in een intentieovereenkomst. Praten over samenwerken is prima, maar de daad moet ook bij het woord worden gevoegd en dat is nou precies wat donderdag 6 juli 2017 is gebeurd. Op initiatief van Aeres Tech, Aventus en Frieslandcollege is onder leiding van Berry Lodder van Roc Aventus te Apeldoorn al enige maanden terug gestart met een stuurgroep leermiddelen ontwikkeling. Doel is alle betreffende Roc’s en de branche samen te laten werken gezamenlijke leermiddelen voor de opleidingen mobiele werktuigen te ontwikkelen. Uit deze stuurgroep hebben zich twee werkgroepen gevormd welke daadwerkelijk begonnen zijn met het maken van moderne lesstof. Werkgroep 1 houdt zich bezig met een module basis elektro en werkgroep 2 met Aandrijflijnen en Transmissies. Vanuit het onderwijs hebben de heren den Dekker van Roc Radius Breda, Greidanus van Roc Friesland College, Vlaar van Aoc Clusius Hoorn, Perquin van Roc Gilde Roermond, Makel van Techniek College Rotterdam, Willigenburg van Aeres Tech en Hutten van Aventus Apeldoorn zitting in deze werkgroepen. Vanuit het bedrijfsleven worden zij versterkt door de heren Sterk van Case IH, Jacobs SDF Group en Peek van Claas. Het streven van de werkgroep is om kort na de zomervakantie al resultaten te gaan opleveren. Na de twee genoemde modulen zullen er nog vele gaan volgen. De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven moet vooral leiden tot een immer actuele uitwisseling van in het bedrijfsleven voorhanden zijnde technologische kennis en in moderne vorm aangeboden onderwijsleermiddelen. Het doel is dan ook om lesmateriaal te ontwikkelen dat aansluit bij de huidige technologische ontwikkelingen, didactische inzichten en beschikbaar te stellen voor alle studenten van scholen en opleidingscentra. Zowel richting onderwijs als richting bedrijfsleven doet de werkgroep een oproep. Ook de nog niet aangehaakte scholen zijn van harte welkom in dit proces en het bedrijfsleven wordt gevraagd relevante technische input aan te leveren.

10 juli 2017 ( Wim Overeem)