Artikelen

Bijblijven en betere kansen op de arbeidsmarkt

Ruben Wassen was al een jaar in dienst bij Materieel Service in Coevorden toen zijn begeleider hem voorstelde de opleiding MMIT te gaan volgen. Ook al had hij nu een jaar praktische ervaring als heftruckmonteur achter de rug, hij zag dit aanbod meteen zitten. Volgens Ruben kan het nooit kwaad iets nieuws te leren en deze opleiding zag hij vooral als een mogelijkheid om ‘bij te blijven’ zodat hij zijn werk beter kan uitvoeren.

De 22-jarige Ruben is van mening dat bijscholing in zijn vak een noodzaak is: “ De technologie en elektronica van dit type machines blijven zich ontwikkelen en dat moet je op de voet blijven volgen. Het gaat zo snel! Ik grijp deze kans met beide handen aan”. Hij doet het overigens met veel plezier, want leergierig en ambitieus is hij zeker!

Hydrauliek en elektronica heftrucks
Hij is al opgeleid tot automonteur en met verbrandingsmotoren kan hij goed uit de voeten, maar voor reparaties aan de hydrauliek en de elektronica van heftrucks kwam hij voor zijn gevoel toch te kort. Hij denkt met het volgen van deze opleiding en het halen van het bijbehorende diploma zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. “Zoveel mogelijk kennis en diploma’s maken je voor werkgevers interessanter. Het krijgen van een vaste aanstelling komt hierdoor dichterbij”. De ambities van Ruben gaan overigens nog wel verder. Hij vindt het werken aan heftrucks prachtig maar hoopt in de toekomst ook nog andere voertuigen of mobiele werktuigen te gaan repareren. “Eerst maar eens die heftruck in de vingers krijgen. Uitgeleerd ben ik nog lang niet en wie weet kan ik nog eens voor mezelf beginnen!”

De leerstof van de opleiding MMIT vindt Ruben overigens zeer goed te behappen. “Er zijn wel theoretische onderdelen die me wat meer moeite kosten maar tijdens de schooldagen kom ik er met de docent en de medeleerlingen meestal wel uit. Je krijgt voldoende gelegenheid om vragen te stellen.”


5-12-2017

Fedecom Academy na vier jaar beloond met kwalitatieve OOM- erkenning als scholingspool

Sinds oktober 2017 is Fedecom Academy door OOM officieel erkend als scholingspool. Een erkenning die voor het onderwijs in de metaalindustrie en landbouwmechanisatie grote betekenis heeft. Omdat Fedecom Academy flink investeert in het verbeteren van technische kennis, vaardigheden en gedrag binnen de branche, is in grote mate voldaan aan de eisen van metaalbedrijven.

Dankzij een continue investering in kwaliteitsbewaking van opleidingen in mobiele werktuigen, is Fedecom Academy inmiddels uitgegroeid tot een volwassen opleidingspartner voor de branche. De erkenning als scholingspool is voor Fedecom Academy een grote motivatie haar inspanningen voort te zetten.

Gedeelde ambities

Door de erkenning van OOM is Fedecom Academy verplicht zich in te spannen om te blijven voldoen aan de eisen voor een uniform opleidingskwaliteitsniveau. Een constante bewaking van deze kwaliteitseisen is hiervoor essentieel. Een ander speerpunt van Fedecom Academy is om de geboden opleidingen steeds beter te laten aansluiten op de eisen vanuit de praktijk. Een ambitie die wij delen met regionale MBO-opleidingen. Ook de samenwerking met het onderwijs zal steeds belangrijker worden.

Fedecom Academy is zich zeer wel bewust van de synergie van dit opleidingstraject binnen de branche en hoopt samen met MBO-opleidingen al lopende samenwerkingsprojecten in de branche te kunnen continueren en nieuwe uitdagingen gezamenlijk te kunnen oppakken.

Succesvolle voorbeelden van gezamenlijke initiatieven zijn:

  • Ontwikkeling lesstof
  • Bemiddeling stageplaatsen
  • Uitwisselen en ter beschikking stellen van les- en praktijkmateriaal
  • Mentor-plusbegeleiding

Samenwerking op welk niveau dan ook draagt bij aan een betere begeleiding van goed opgeleide- en geoutilleerde vakmensen in de branche. Uiteindelijk is het een gemeenschappelijk belang om jongeren een vakgerichte praktijkopleiding aan te kunnen bieden waardoor hij of zij sneller inzetbaar zal zijn voor bedrijven in onze sector. Klaargestoomd overeenstemmend met de eisen van goed opgeleid personeel binnen de branche.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de opleidingsmanager van Fedecom, Wim Overeem, bereikbaar op telefoonnummer 0657401564 of per e-mail: overeem@fedecom.nl.


15-11-2017

Brede opleiding past bij praktijk heftruckmonteur

Dat de 20-jarige Ino van der Wielen tevreden is met zijn keuze om heftruckmonteur te worden blijkt uit alles! Hij is helemaal op zijn plek en is bezig met datgene wat hij het liefste doet: sleutelen aan heftrucks en elke dag meer leren over dit specifieke- en brede vakgebied.

Ino heeft eind augustus gericht gesolliciteerd naar de functie van heftruckmonteur. Zijn werkgever stelde wel meteen de voorwaarde dat hij deze opleiding zou gaan volgen. Geen probleem voor Ino. En nu, enkele maanden na de start van zijn opleiding zegt hij: “Ik sta helemaal achter mijn keuze. Dit vak past precies bij mij!”

De opleiding tot Monteur Mobiel Intern Transport (MMIT) is hem op het lijf geschreven: een aantal weken per cursusjaar in de schoolbanken om de theorie goed onder de knie te krijgen en de rest van het jaar werken bij een bedrijf waar hij als monteur elke dag beter wordt in zijn vak. Hij is helemaal op z’n plek. Hij mag zich dan ook gesteund voelen door zijn collega’s en werkgever van Aarts Heftruck Service, die net als hij, graag ziet dat hij slaagt voor de tweejarige opleiding. Ino heeft een leermeester die hem binnen het bedrijf helpt met de dagelijkse praktijk. “Ik kan altijd bij hem terecht voor vragen en advies, maar dat geldt eigenlijk ook voor mijn andere collega’s. Ze helpen me op weg, leggen dingen goed uit en dat vind ik heel plezierig werken”, laat Ino weten.

Wat is volgens Ino het grootste voordeel van de opleiding MMIT?

“De opleiding is heel erg breed. Ik ben graag met mijn handen aan het werk maar de opleiding gaat zo ver dat ik alle storingen van een heftruck straks zelfstandig kan oplossen. Of dit nu over de brandstofmotor gaat of over het elektro-gedeelte, ik beheers dat straks allemaal. En ook de (veiligheids)keuringen die wettelijk noodzakelijk zijn, kan ik verzorgen. Heel interessant en heel breed dus!”


24-7-2017

Opleiding monteur melkwinningstechniek in aantocht

De kogel is door de kerk, het bestuur heeft besloten om bij minimaal  5 aanmeldingen van potentiele leerling-monteurs, de opleiding tot monteur melkwinningstechniek door te laten gaan. Dat is een enorme opsteker voor de stuurgroep die het proces hiertoe begeleid. Eerder al had de opleidingscommissie  goedkeuring gegeven aan het plan om een leergang te ontwikkelen.

Inmiddels is de werkgroep samengesteld uit deelnemers vanuit  de Fedecom-leden, uit het onderwijs, de stichting KOM en van Aeres Tech uit Ede. Gerjanne Doppenberg van Fedecom is projectleider en Wim Overeem, de nieuwe opleidingsmanager van Fedecom, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leermiddelen en het algehele proces. Samen met Lieke Lobregt van Aeres Tech bezoeken ze geïnteresseerde leden om toelichting te geven. Er worden vragen beantwoord over wat de opleiding precies inhoudt, wat er van een leerling wordt verwacht en wat de kosten en subsidiemogelijkheden zijn.

Gestart gaat worden met een niveau 3 opleiding, naar verwachting in januari/februari 2018 en bij voldoende belangstelling is dit de voorfase voor een vervolg op niveau 4. Aeres Tech bereidt zich voor met de benodigde technische faciliteiten.

Voor meer informatie:

Wim Overeem:                overeem@fedecom.nl

Lieke Lobregt:                   l.lobregt@aeres.nl

Gerjanne Doppenberg: doppenberg@fedecom.nl


14-7-2017

‘Waar ik mijn monteurs vandaan haal? Gewoon van de straat.’

Aan het woord is Stefan Davids, mededirecteur van Post Heftruckservice BV in Kampen. Stefan is recent toegetreden tot de werkgroep Mobiel Intern Transport van de Fedecom vanuit de overtuiging dat er iets moet gebeuren.

‘De toekomst van Intern Transport staat of valt met voldoende instroom van nieuwe techneuten. Op dit moment komen ze nergens van een school.’

Fedecom heeft een inventarisatie gehouden onder de leden van de afdeling Intern Transport. Daaruit blijkt dat ongeveer de helft behoefte heeft aan extra monteurs. De meesten zijn bereid om hun nieuwe monteurs naar een opleiding te sturen om het vak beter te gaan beheersen, maar het vinden van die nieuwe monteurs, dat is de grootste uitdaging.

‘Aan de bedrijven ligt het niet’, zegt Stefan. ‘Die nemen al sinds tijden zijinstromers aan, soms van heel verschillende achtergrond. In het bedrijf leren wij ze het vak. Waar een wil is, is een weg, als je gemotiveerd bent kun je bij onze bedrijven komen werken.’

Het Fedecom bestuur heeft de roep uit de afdeling gehoord en besloten een hand uit te steken. In juni jl. heeft ze een onderwijscommissie ingesteld en per afdeling een werkgroep die de handen uit de mouwen gaat steken. De werkgroep Mobiel Intern Transport is in samenwerking met Roc Aventus uit Apeldoorn, de Fedecom Academy en Aeres Tech uit Ede aan de slag gegaan om een heuse opleiding Monteur Intern Transport op niveau 3 & 4 te ontwikkelen. Behalve een werkgroep heeft het bestuur ook geld beschikbaar gesteld om lesmateriaal te gaan ontwikkelen én last but not least, het bestuur heeft zich garant gesteld voor eventuele leerplekken wanneer blijkt dat het minimumaantal van 8 leerlingen niet wordt bereikt, ervan uitgaande dat er minstens 5 leerlingen zich zullen inschrijven. De leerlingen die we voor ogen hebben zijn nieuwe medewerkers van de leden van de afdeling Industrie & Intern transport. Dit kunnen jongeren (BBL / BOL), maar ook al wat oudere werknemers zijn. Deze leerlingen (mannen) gaan diep in op de techniek. Zo zal veel aandacht gegeven worden aan Canbus gerelateerde systemen , storing (en) zoeken en het (meten met) gebruik van de multimeter. Het lespakket zal random moeten zijn tw.: Elektro, elektronica, verbrandings motoren, hydrauliek, mechanica en lassen. Maar ook het contact met de klant, het luisteren naar de klant bij de uitleg van een storing. Het vragen en met name doorvragen bij storingen, en het geven van goede adviezen. Een monteur moet er op gespitst zijn een reparatie zodanig te doen dat hij er niet een tweede keer naar toe hoeft. Dat er overlap is met de opleiding mobiele werktuigen spreekt voor zich, maar het grote onderscheid zal zich toespitsen op meer toegankelijke elektronica in vaak minder ruimte in het voertuig. Nadruk ligt niet op vervangen van iets wat is stukgegaan, maar vooral in het achterhalen waarom iets is stukgegaan. De leerlingen (mannen) zullen de ambassadeurs van hun bedrijven worden.

Behalve genoemde scholen en Stefan hebben vanuit het bedrijfsleven ook Henk Vlaming, Paul Onderwater en André Wiersma zitting in deze werkgroep.

Enthousiast besluit Stefan; ‘Het hoogste niveau is bereikbaar met een heftruck van Post, is een van onze slogans. Die lijn trekken we door naar deze opleiding, het hoogste niveau is bereikbaar met een opleiding Monteur Intern Transport van Fedecom. Daar gaan we voor.’


10-7-2017

Het nieuwe samenwerken van Start

Fedecom en de MBO onderwijsinstellingen zijn al langere tijd met elkaar in gesprek over samenwerken. Met Roc Aventus, Frieslandcollege en Aeres Tech zijn die samenwerkingsafspraken zelfs opgenomen in een intentieovereenkomst. Praten over samenwerken is prima, maar de daad moet ook bij het woord worden gevoegd en dat is nou precies wat donderdag 6 juli 2017 is gebeurd. Op initiatief van Aeres Tech, Aventus en Frieslandcollege is onder leiding van Berry Lodder van Roc Aventus te Apeldoorn al enige maanden terug gestart met een stuurgroep leermiddelen ontwikkeling. Doel is alle betreffende Roc’s en de branche samen te laten werken gezamenlijke leermiddelen voor de opleidingen mobiele werktuigen te ontwikkelen. Uit deze stuurgroep hebben zich twee werkgroepen gevormd welke daadwerkelijk begonnen zijn met het maken van moderne lesstof. Werkgroep 1 houdt zich bezig met een module basis elektro en werkgroep 2 met Aandrijflijnen en Transmissies. Vanuit het onderwijs hebben de heren den Dekker van Roc Radius Breda, Greidanus van Roc Friesland College, Vlaar van Aoc Clusius Hoorn, Perquin van Roc Gilde Roermond, Makel van Techniek College Rotterdam, Willigenburg van Aeres Tech en Hutten van Aventus Apeldoorn zitting in deze werkgroepen. Vanuit het bedrijfsleven worden zij versterkt door de heren Sterk van Case IH, Jacobs SDF Group en Peek van Claas. Het streven van de werkgroep is om kort na de zomervakantie al resultaten te gaan opleveren. Na de twee genoemde modulen zullen er nog vele gaan volgen. De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven moet vooral leiden tot een immer actuele uitwisseling van in het bedrijfsleven voorhanden zijnde technologische kennis en in moderne vorm aangeboden onderwijsleermiddelen. Het doel is dan ook om lesmateriaal te ontwikkelen dat aansluit bij de huidige technologische ontwikkelingen, didactische inzichten en beschikbaar te stellen voor alle studenten van scholen en opleidingscentra. Zowel richting onderwijs als richting bedrijfsleven doet de werkgroep een oproep. Ook de nog niet aangehaakte scholen zijn van harte welkom in dit proces en het bedrijfsleven wordt gevraagd relevante technische input aan te leveren.

10 juli 2017 ( Wim Overeem)