Training Ambitieus Ondernemen voor Agri & Tech

Zoekt u als ondernemer naar mogelijkheden om uw ondernemersvaardigheden verder te ontplooien of worstelt u met uw bedrijfsvisie en/of -strategie? Dan is de Leergang Ambitieus Ondernemen echt iets voor u!

De Leergang Ambitieus Ondernemen is een visie- en strategie ontwikkelprogramma dat:

  1. u bewust maakt van de veranderende (markt)omgeving en dynamiek;
  2. u inzicht verschaft in de eigen (bedrijfs)situatie en plaats in de markt;
  3. u in staat stelt om zich toekomstgericht te ontwikkelen;
  4. u ondersteunt een ambitieus ‘groeipad’ te realiseren waarbij groei niet alleen staat voor (bedrijfs)economische groei, maar ook in de zin van groei van ondernemerschap, competenties, leiderschap, teamwork, etc.

In 5 dagen helpt Fedecom u en uw bedrijf in samenwerking met externe specialisten op weg naar de toekomst op basis van de door u gestelde ambities en voorkeuren.

De Leergang levert niet alleen een concreet businessplan op, maar ook:

  1. een heldere en duidelijke “stip op de horizon” waar u zich concreet met uw bedrijfsstrategie op kunt richten en (in stappen) naar toe kunt werken;
  2. hulp bij het daadwerkelijke proces op weg naar die stip;
  3. aanscherping van uw competenties om continu zicht te houden op die stip.

Kijk voor meer informatie over inschrijven op https://www.aerestech.nl/opleidingen-en-trainingen/trainingen/training-ambitieus-ondernemen of bekijk de flyer Ambitieus ondernemen.

Bekijk in onderstaande filmpjes de ervaringen van enkele deelnemers.