Blog

(On)geschikt personeel vinden

fedecom

Het valt mij, net als u vermoedelijk, steeds vaker op hoe lastig het voor een bedrijf is om de juiste mensen met de juiste capaciteiten op de juiste plek te krijgen én te houden. Hoe vaak wordt niet verzucht: “We hebben het op zich prima voor elkaar, maar eigenlijk heb ik nog wel een goeie man (of vrouw) nodig die ons verder brengt.” Nu zijn dat begrippen die voor ieder bedrijf anders liggen. Daarnaast betekent ‘juist’ voor de een heel wat anders dan voor de ander.

Laat vooropgesteld zijn dat een ideaal personeelsplaatje bij geen enkel bedrijf bestaat. Er zijn bedrijven die strak georganiseerd (willen) zijn met een afgebakende structuur en taakverdeling. Andere bedrijven zweren juist bij een globale structuur en eigen initiatief van medewerkers. Het zal duidelijk zijn dat ‘de juiste medewerker op de juiste plek’ in de eerste benadering heel wat anders inhoudt dan in de tweede. Voor familiebedrijven met 10 tot 20 medewerkers heeft personeelsbeleid weer een heel andere dimensie. Daar luisteren een goede leeftijdsopbouw en vaardigheden bij de medewerkers helemaal nauw.
Als je in een organisatie van die omvang niet echt volledig op elkaar kunt bouwen en vertrouwen, is het moeilijk om goede bedrijfsresultaten te halen. Zo zie je dat met name op het moment dat een bedrijf ten tijde van een bedrijfsopvolging door een moeilijke periode gaat. Niet alleen financieel, maar juist ook door de veranderende verhoudingen en spelregels met het personeel. Daar staat tegenover dat het bedrijf door improvisatiekracht en overzichtelijkheid (van een beperkt aantal medewerkers) in staat is deze fase goed door te komen. Toch blijft het een uitdaging om de personeelsbezetting qua vakmanschap en werkinstelling goed in te richten.

Momenteel gaat het in de Fedecom-branche economisch redelijk goed. De klanten hebben geld om te investeren in machines en doen dat ook. Tegelijkertijd gaat de toelevering van componenten vooral voor productiebedrijven heel moeizaam, mede als gevolg van het nieuwe toelatingsbeleid en de geringe beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. Dit heeft tot gevolg dat de branche nu niet maximaal kan profiteren van de gunstiger economische omstandigheden. De uitlevering van machines heeft vanaf het begin van dit jaar vertraging opgelopen. De effecten van de regelgeving zullen naar verwachting komende maanden opgelost kunnen worden. Dat lukt (helaas) niet met het vraagstuk van voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel. Daarom steken we als Fedecom zoveel energie in opleidingen en inzetbaarheid van medewerkers.

Geschikt personeel kun je niet zomaar op de arbeidsmarkt ‘kopen’. Het aanbod is beperkt en de vraag groot. Dit is in de branche structureel. ‘Wegkopen’ van geschikte medewerkers bij andere bedrijven is voor het ene bedrijf misschien een oplossing.
Voor de gehele branche leidt het tot structurele kostenverhogingen. De enige oplossing is het opleiden van nieuw talent van jongs af aan. En in die opleiding is vaktechniek niet als enige van belang. Het gaat meer en meer om het jonge talent met de juiste werkhouding en attitude te vormen. Broodnodige instrumenten daarbij zijn een goed personeelsbeleid met ruimte voor verdere persoonlijke ontwikkeling en perspectief, en een passende financiële beloning.

Het kiezen welke kennis, vaardigheden en houding (on)geschikt zijn voor het bedrijf, is misschien wel de belangrijkste taak voor de eigenaar/directeur van een hedendaags bedrijf in de mechanisatiebranche.
Daarbij komen we bij de kernvraag voor de bedrijfsleiding: bent u zelf voldoende geschikt om de uitdagingen voor de toekomst aan te gaan? En ook daarbij kan Fedecom u van dienst zijn!

Gerard Heerink
directeur Fedecom

heerink@fedecom.nl

Please follow and like us:
RSS