Speciale uitgave APK-keurmeester APK3 in 2021-03-08
Op 1 mei van dit jaar gaat de APK voor de snelle landbouw en bosbouwtrekkers van start. Om erkende APK bedrijven en APK keurmeesters te informeren geeft de RDW vier keer per jaar een APK-keurmeesterblad uit. De APK voor landbouw- en bosbouwtrekkers is voor iedereen nieuw en daarom is hiervoor...
ATH Digitaal Kennis- en informatie programma ATH Digitaal 10 & 11 maart 2021 in 2021-03-05
Fedecom organiseert tijdens ATH Digitaal op 10 en 11 maart diverse webinars/presentaties over actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor ondernemers in de akkerbouw, veehouderij en de loonwerkbedrijven. 1. Welke slimme toepassingen heeft Precisielandbouw de komende jaren in petto voor boer en loonwerker? Corné Kempenaar, senior WUR-onderzoeker precisielandbouw, geeft een...
fedecom CEMA Business Barometer februari 2021 in CEMA 2021-02-23
De CEMA Business Barometer wordt maandelijks gehouden bij het senior management van ca. 120 bedrijven uit 9 landen van de Europese agrotechnische industrie. De uitvoering wordt gedaan door VDMA onder verantwoordelijkheid van CEMA. CEMA Business Barometer Report January 2021 CEMA is de Europese vereniging voor de landbouwmachine-industrie. Sinds 50 jaar...
Verzoek medewerking aan enquête landbouwverkeer en enquête mobiele machines/werktuigen in 2021-02-19
Enquête landbouwverkeer De wetswijziging (land)bouwvoertuigen op de openbare weg van 1 januari jl. beoogt de verkeersveiligheid te bevorderen alsook toelating op meer (provinciale) wegen. Om dit te kunnen beoordelen voert Royal HaskoningDHV in opdracht van het Ministerie van I&W een enquête uit, welke als nulmeting kan gelden om op termijn...
Webinar ‘(Type)Goedkeurplicht mobiele machines’ in 2021-02-18
Fedecom organiseert dit Webinar i.s.m. RDW op woensdag 24 februari a.s. van 16:00-17.00 uur Vanaf 1 januari 2021 geldt voor nieuwe mobiele machines de goedkeurplicht. RDW richt het proces in om een Nationale typegoedkeuring te kunnen verkrijgen voor mobiele machines. Deze typegoedkeuring is voorwaardelijk om deze machines digitaal, via de...
RDW bericht ‘dienstverlening registratie landbouwvoertuigen verbeterd’ in 2021-02-18
Afgelopen maand zijn meer dan 50.000 aanvragen voor trekkers en andere landbouwvoertuigen bij ons ingediend. Dat is meer dan verwacht. Daarom hebben we meer instructies online gezet om eigenaren beter te helpen bij hun aanvraag. Doordat het aantal aanvragen zo groot is, is de doorlooptijd soms langer voordat de eigenaar...
Webinar ‘APK3 land- of bosbouwtrekkers’ in 2021-02-16
Fedecom organiseert dit Webinar i.s.m. RDW op donderdag 25 februari a.s. van 16:00-17.00 uur De APK voor land- of bosbouwtrekkers op wielen met een maximale constructiesnelheid van meer dan 40 km/u gaat van start op 1 mei 2021. In dit Webinar komt aan de orde: Waarom wordt APK voor land-...
Oproep; assistentie gevraagd tijdens ATH-digitaal in 2021-02-15
Tijdens de ATH beurs zoeken we monteurs / vrijwilligers die bereid zijn aan jonge scholieren te vertellen hoe leuk het is om monteur te zijn. Die vragen van jonge scholieren willen beantwoorden. De beurs is online en de scholieren komen ook online binnen. Daarom zoeken we met name jonge monteurs...
Minder dodelijke ongevallen in in agrarisch en groen door ongevallen tijdens het werk in 2021-02-15
In 2020 betreurde de agrarische en groene sector, net als in 2019, acht doden. Wederom minder dan het gemiddelde over de afgelopen 10 jaar. Zij kwamen om het leven tijdens zeven ongevallen die tijdens het werk plaatsvonden. Opvallend is dat alle dodelijke ongevallen gebeurden in de dierhouderij: drie op een...
fedecom Verkoopcijfers tractoren december 2020 in Landbouwtechniek 2021-02-10
Aantal verkochte tractoren: cijfers december 2020 beschikbaar De leden van Fedecom registreren maandelijks de verkochte aantallen tractoren in Nederland. Beschikbare gegevens zijn: – aantallen tractoren landbouw-, smalspoor- en compacttractoren per maand en cumulatief kalenderjaar 2020 – aantallen per tractormerk landbouw-, smalspoor- en compacttractoren per maand en cumulatief kalenderjaar 2019 (deze...