fedecom Kabinet stemt in met T-rijbewijs in Landbouwtechniek 2013-06-21
Het kabinet heeft op 14 juni 2013 ingestemd met de invoering van het T-rijbewijs voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met een beperkte snelheid. Daarmee is beter te toetsen of iemand beschikt over de juiste kennis, rijvaardigheid en rijgeschiktheid. Het kabinet heeft op 14 juni 2013 ingestemd met de invoering...
fedecom Fedecom, de nieuwe branchevereniging in Landbouwtechniek 2013-06-21
Fedecom is een feit! Op 25 juni 2013 is de branchevereniging met bijna duizend leden officieel gestart. Ze is ontstaan uit een fusie tussen Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven en Federatie Agrotechniek....