Wim Overeem Opleidingsmanager bij Fedecom

Vanaf 1 mei a.s. begint Wim Overeem bij de Koninklijke Metaalunie als Opleidingsmanager Fedecom. Hij wordt daarmee de eerstverantwoordelijke voor de coördinatie van de opleidingswensen en -verwachtingen van de leden van Fedecom naar Aeres Tech. Wim wordt de verbindingsofficier tussen Fedecom en Aeres Tech en vervult daarmee de belangrijke rol om de samenwerking tussen bedrijven in de branche en de opleidingsinstituten, zoals de ROC’s en Aeres Tech te optimaliseren. De benoeming van Wim Overeem vloeit direct voort uit de recente bundeling van krachten tussen FedecomAcademy en Aeres Tech.

Wim is momenteel nog werkzaam als Manager Onderwijs Koeltechnische branche NVKL bij de FME. In die functie heeft hij gewerkt aan het tot stand brengen van de GO-bedrijfsschool en stuurde hij diverse ontwikkelgroepen onderwijsleermiddelen koudetechniek. Wim is de spin in het web geweest om de onderwijswensen en knelpunten van de koudetechniekbranche in beeld te brengen en verbeterplannen te maken. Dit leidde tot de oprichting van de GO-bedrijfsschool. Daarnaast is Wim vanuit de NVKL-branche en vanuit FME betrokken bij diverse commissies en werkgroepen om onderwijsbeleid en middelen voor opleidingen tot stand te brengen. In de periode voorafgaand aan de FME/NVKL was Wim Lobbyist/Beleidsmedewerker met de portefeuille onderwijs bij Bouwend Nederland en daarvoor leidinggevende van het Opleidingsbedrijf Bouw in de Regio Zwolle.
In zijn nieuwe functie gaat Wim zich vooral richten op het samen met ROC’s en Aeres Tech tot stand brengen van opleidingsprogramma’s en leermiddelen die in de Fedecom-branche noodzakelijk zijn en op de groei van het aantal leerlingen.

Over zijn ambities bij Fedecom zegt Wim het volgende: “Ik kijk er naar uit om een bijdrage te leveren aan de voorziening van voldoende en adequaat opgeleide medewerkers in de branche. Daarbij hoop ik ook daadwerkelijk van betekenis te kunnen zijn voor Fedecom en haar leden!”
Gerard Heerink, directeur Fedecom vult aan: “Met het aantrekken van Wim Overeem verwachten we een ervaren en krachtige manager te presenteren die zowel bij ROC’s als Aeres Tech snel aansluiting weet te vinden om de branchebelangen op het vlak van opleidingen te vertalen naar praktisch werkende oplossingen.”

Please follow and like us:
RSS