Wetsvoorstel APK-plicht, registratie- en kentekenplicht én snelheidsverhoging voor (land)bouwvoertuigen ingediend bij de Tweede Kamer

fedecom

Het voorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van APK-richtlijn 2014/45/EU en voornoemde maatregelen is op 11 april de Tweede Kamer aangeboden, nadat de ministerraad op 5 april hiermee instemde.
In de memorie van toelichting beschrijft de minister dat Nederland de Europese wet- en regelgeving dient uit te voeren.

Dit betekent dat vanaf de nog vast te stellen datum van in werking treden nieuwe (land)bouwvoertuigen worden gekentekend én alle in bedrijf zijnde landbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid, waarmee op de openbare weg word gereden, vóór 20 mei 2020 moeten worden geregistreerd. Eigenaren dienen hun voertuigen te registreren bij de RDW.

De formele route van het wetsvoorstel omvat behandelen en stemmen in de Tweede Kamer en aansluitend behandelen en stemmen in de Eerste Kamer. De minister vraagt de Kamers om een spoedige behandeling, zodat de wet dit vroege najaar in werking kan treden én de termijn tot 20 mei 2020 kan worden gebruikt om alle bestaande (land)bouwvoertuigen te registreren.

Het pakket van maatregelen betreft:

  • APK-plicht voor landbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u. Vrijgesteld van de APK-plicht zijn ‘voertuigen die voor landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijdoeleinden worden gebruikt, doch alleen op het grondgebied van de betrokken lidstaat en hoofdzakelijk op het terrein waar zulke activiteit plaatsvindt, met inbegrip van landwegen, bospaden of akkers. Een dergelijke vrijstelling is afhankelijk van het gebruik van het voertuig op dat moment en kan alleen bij staandehouding worden vastgesteld’.
  • Ketenplicht voor nieuwe landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, aanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken. Ingangsdatum nog vast te stellen. Uitgezonderd van de registratie- en kentekenplicht zijn motorrijtuigen waarvoor geen T-rijbewijsplicht geldt.
  • De maximum rijsnelheid voor (land)bouwvoertuigen wordt 40 km/u. Voertuigen of voertuigcombinaties die sneller rijden dan 25 km/u, moeten zijn voorzien van een kentekenplaat.
  • Vrijwillig kentekenen om een (breedte)ontheffing te verkrijgen, via een centraal loket bij de RDW.
  • Vrijwillig kentekenen om met voertuigen in onze buurlanden te mogen rijden.
  • Een witte volgplaat op aanhangwagen en/of verwisselbare getrokken uitrustingsstukken indien de kentekenplaat van het trekkende motorrijtuig niet zichtbaar is.
  • Alle (land)bouwvoertuigen op de openbare weg moeten vanaf 1 januari 2025 verplicht een kentekenplaat voeren.
  • De voertuigcategorie mobiele machines (MM) wordt geïntroduceerd, deze komt in de plaats van de voertuigcategorie motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS).

Notabene: (Land)bouwvoertuigen die niet op de openbare weg komen, kennen geen plicht om te registreren of te kentekenen.

Please follow and like us:
RSS