Landbouwtechniek

Website veiliglandbouwverkeer.nl online

fedecom

Fedecom, Cumela en RAI vereniging hebben op 30 mei 2013 de website www.veiliglandbouwverkeer.nl gelanceerd. De site geeft objectieve informatie over wet- en regelgeving die geldt voor landbouwvoertuigen op de openbare weg.

Fedecom, Cumela en RAI vereniging hebben op 30 mei 2013 de website www.veiliglandbouwverkeer.nl gelanceerd. De site geeft objectieve informatie over wet- en regelgeving die geldt voor landbouwvoertuigen op de openbare weg.

Doel vanĀ  de site is het verbeteren van kennis en bewustwording voor alle weggebruikers ten aanzien van wet- en regelgeving voor landbouwvoertuigen in het verkeer. Daarmee is de site een informatiebron voor zowel Fedecom-leden, als voor loonbedrijven, bedrijven in agro, groen, bouw & infra maar ook intermediairs als verzekeraars, onderwijs en politie.

Een drietal aspecten van verkeersveiligheid wordt nader uitgelicht.

  • Wetgeving, onderverdeeld in voertuigeisen en gebuikseisen
  • Boetes, die opgelegd kunnen worden bij het niet voldoen aan de voertuig- of gebruikseisen van landbouwvoertuigen
  • Rijbewijs; wat komt er kijken bij de aanstaande invoering hiervan voor landbouwvoertuigen?

Meer weten? Kijk op www.veiliglandbouwverkeer.nl voor de laatste ontwikkelingen.

Please follow and like us:
RSS