Fedecom organiseert webinar over ‘Toekomstvisie gewasbescherming 2030’ op 2 september 2020

Binnenkort wordt een Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030 met betrokkenheid van een groot aantal stakeholders (waaronder Fedecom) uitgebracht. Hierin worden de gehele plantaardige keten, beleidsmakers, adviseurs en maatschappelijke organisaties uitgedaagd toekomstbestendig telen met nagenoeg geen gewasbeschermingsmiddelen mogelijk te maken. Fedecom geeft in het webinar een toelichting op de plannen, zodat de leveranciers van spuittechniek een beeld kunnen vormen van de maatregelen en initiatieven.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen.

Wanneer: 2 september, 16:00 – 17:00 uur
Onderwerp: Toekomstvisie gewasbescherming 2030

Hoofdlijnen uit te werken in drie strategische doelen:
– Plant- en teeltsystemen zijn weerbaar;
– Land- en tuinbouw en natuur zijn met elkaar verbonden;
– Nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen op producten.

Techniekleveranciers worden uitgedaagd om plant- en plaats-specifiek detectie- en toedieningssystemen en -technieken te leveren aan de telers waarbij slim van data gebruik wordt gemaakt, zodat een forse vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen mogelijk is.

Discussie
Onder regie van het ministerie van LNV, medebewind ministerie van IenW m.b.t. waterkwaliteit, hebben 11 stakeholders, waaronder Fedecom, gewerkt aan het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming (UP). Het UP is een routekaart en een transitietraject naar het realiseren van de doelen in 2030. Op welke wijze kunnen techniekleveranciers hierin bijdragen?
Uiteraard is er voldoende gelegenheid te reageren en voor het stellen van vragen.

Deelname is gratis. Na uw aanmelding ontvangt u de benodigde inloggegevens.

Graag zien we u op woensdag 2 september a.s.

 

Please follow and like us:
RSS