Voorbereiden op registratie-, kenteken- en APK-plicht (land)bouwvoertuigen 2021

De formele wijzigingen in de Wegenverkeerswet zijn dit voorjaar bekrachtigd door de Tweede en Eerste Kamer. De feitelijk implementatie behoeft nog uitwerking in regelingen en Algemene Maatregelen van Bestuur. Medio september wordt het koninklijk besluit verwacht inclusief de datum van inwerkingtreding van de wet.
Op grond van de huidige informatie verwachten we dat 1 januari 2021 de wet van kracht zal worden.

Ter voorbereiding hierop heeft Fedecom een tweetal Webinars georganiseerd over dit onderwerp. In aansluiting hierop is een leaflet samengesteld met daarin alle relevante informatie gebundeld.

Bekijk hier het leaflet >>

Please follow and like us:
RSS