Industrie & Intern transp

Vervangingsplicht dieselaangedreven werkmaterieel

Begin augustus heeft de Inspectie SZW een vernieuwde “Basisinspectiemodule (BIM) Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)” gepubliceerd.

De Inspectie SZW wil blootstelling aan schadelijke DME voorkomen of zoveel mogelijk verminderen. De BIM vormt hierbij het uitgangspunt voor handhaving van de Inspectie SZW en is van toepassing op werkzaamheden en/of – locaties waar werknemers worden blootgesteld aan DME. De BIM is in eerste instantie vooral gericht op een versnelde vervanging van dieselaangedreven vorkheftrucks, maar richt zich ook op de vervanging op termijn van ander dieselaangedreven werkmaterieel zoals bijvoorbeeld graafmachines tot 30 ton, hoogwerkers en aggregaten, maar ook dieselaangedreven bestelbussen en kleine vrachtwagens.

De eis om dieselaangedreven materieel te gaan uitfaseren en te vervangen voor ‘DME-vrije’ alternatieven (zoals elektrisch-, LPG-, waterstof- of aardgas aangedreven materieel) geldt in ieder geval voor nieuwe aanschaf. Voor bestaand dieselaangedreven materieel wordt een overgangstermijn bepaald waarbinnen deze machines vervangen dienen te worden met DME-vrije alternatieven. De termijn voor vervanging is veelal afhankelijk van: het type materieel, de vraag óf er een ‘DME-vrij’ alternatief is en de vraag of het gaat om materieel dat al in gebruik is of om nieuwe aanschaf.

Daar waar vervanging (nog) niet mogelijk is, geldt dat voorzieningen moeten worden getroffen om de blootstelling aan DME te voorkomen of te beperken tot een zo laag mogelijk niveau.
De werkgevers kunnen in deze aan hun verplichtingen voldoen bijvoorbeeld door te werken met arbeidsmiddelen met minimaal Stage IIIb fasenorm (zie pag. 4 onder 3 a t/m d in de bijlage), maar vervanging van dieselaangedreven materieel blijft leidend.

Voor dieselaangedreven bestelwagens, bussen en kleine vrachtwagens (nieuwe aanschaf) geldt óók een uitfaseringsplicht op termijn (vervanging door LPG- , aardgas of elektrisch aangedreven voertuigen) met uitzondering van Euro-6 voertuigen (of EEV). Voor bestaand materieel dat reeds in gebruik is, geldt een vervangingsplicht, maar wordt een passende overgangstermijn bepaald.

We verwijzen u voor nadere informatie naar het document Basisinspectiemodule “Blootstelling aan Dieselmotoremissies.

Please follow and like us:
RSS