Nieuws

Vereenvoudigen GLB en een gezond inkomen voor boer en tuinder

Koert Verkerk (LTO) en Gijs Schilthuis (DG Agri van de Europese Commissie) lichten de kernthema’s toe die de landbouwagenda bepalen in het komende half jaar waarin Nederland de voorzittersrol vervult van de (minister)Raad van de Europese Unie. De kernthema’s van LTO en DG Agri sluiten op hoofdlijnen op elkaar aan:

  • Vereenvoudigen van het GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid), met name voor de boer en tuinder
  • Vergroenen, ook in relatie tot NL knelpunt uitvoering Natura 2000 én het klimaatakkoord van Parijs (impact op GLB na 2020)
  • Market taskforce gericht op de positie van de boer in de keten en een ‘gezond inkomen’ voor boer en tuinder
  • Bevorderen export en import, met name in relatie tot gezondheid van plant en dier
  • Tijdig voorsorteren op GLB na 2020
Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten