Verandering in de Polder

Nederland is een echt polderland. Letterlijk én figuurlijk. Niemand vaart een eigen koers maar altijd een met partners afgestemde koers met respect voor elkaars standpunten en belangen. Dit in tegenstelling tot wat gebruikelijk is in andere landen, Frankrijk bijvoorbeeld. Daar is het gewoon stelling te nemen, te provoceren en als dat niet goedschiks tot resultaten leidt wordt er al snel gegrepen naar het middel van staken.

Wij zijn allemaal bekend met polderen in de politiek, maar de poldercultuur is in het onderwijs misschien nog wel sterker doorgevoerd. Na decennia gepraktiseerd te hebben in afstemmingsmodellen tussen het onderwijs en het georganiseerde bedrijfsleven in de kenniscentra heeft de overheid twee jaar geleden de stichting beroepsonderwijs en bedrijfsleven ingesteld, SBB. Daar worden alle onderwijsontwikkeling afgestemd tussen de onderwijsvertegenwoordiging en die van het bedrijfsleven. In bestuur en onderliggende commissies zijn alle zetels fiftyfifty verdeeld. Het kost enerzijds vergadertijd, anderzijds bespaart het ‘conflicttijd’.

Inmiddels wordt dit beproefde model door iedereen in beide ‘werelden’ omarmd. Ook onze branche heeft veel overleg en afstemming nodig met het onderwijsveld. Samen willen we bepalen wat de inhoud en structuur moeten zijn van de leermiddelen. En hoe hoog we de lat willen leggen van de examens. Maar ook willen we afstemmen wie doet nou wat? Wie leidt precies op voor de theorie, wie voor de praktijk en hoe zullen we samen de zo belangrijke begeleiding organiseren. Samen met het onderwijs zijn we tot het inzicht gekomen dat de samenwerking en de afstemming daarover, die we al lange tijd met elkaar hebben, toe is aan een intensivering. Aan een versie 2.0. Met onze onderwijspartners Aventus Apeldoorn, Friesland college, Aeres Tech en onze eigen Fedecom Academy, hebben we deze intentie vastgelegd in een overeenkomst die de komende maanden uitgewerkt wordt in een nieuw samenwerkingsmodel voor alle partijen waarbij helderheid rondom ieders kerntaak cruciaal is.

Onze Fedecom Academy en Aeres Tech richten zich voornamelijk op contractactiviteiten, extra praktijktraining, MentorPlus begeleiding en het uitvoeren van taken in opdracht van de scholen zoals examens. De scholen richten zich op de kerntaken leren, begeleiden en examineren van de reguliere opleidingen. Fedecom zal in dit verband wensen van de leden vertalen naar input voor te ontwikkelen leermiddelen en daarin samen optrekken met het onderwijs om die leermiddelen daar waar nodig professioneel en actueel te maken en te houden. Ook zal Fedecom materialen, kennis en innovaties die binnen de branche voorhanden en beschikbaar zijn, inbrengen om het beste van het beste te kunnen bieden voor de onderwijsleermiddelen in ons land. Behalve genoemde onderwijsinstellingen streven we naar uitbreiding naar de andere scholen in het hele land waarbij we niemand zullen uitsluiten. Gevolg van deze intentie en voortschrijdende inzichten is ook dat we ons in dit polderlandschap gaan herbezinnen op de naam van onze Academy. Er zal een naam gezocht worden die enerzijds meer de vlag zal zijn die de lading van haar taken dekt en anderzijds recht doet aan het nieuwe samenwerkingsmodel met deze vier instellingen. Er is nog veel werk in de polder.

Wim Overeem
Opleidingsmanager
overeem@fedecom.nl

Please follow and like us:
RSS