Nieuws

Met gasdetectie veilig werken in stal en omgeving

Het is van groot belang dat iedereen die in en om stallen werkzaamheden verricht zich bewust moet zijn van de gevaren die er – onzichtbaar/reukloos – aanwezig zijn.

Op melkveebedrijven komen mestgassen vrij bij opslaan, mixen en overpompen van mest. Over het algemeen zijn gevaren van werken met mestgassen bekend, maar er verschijnen nog te vaak berichten over gerelateerde ongevallen, waarbij men de risico’s heeft onderschat.

Binnen de afdeling veehouderijtechniek van Fedecom heeft de werkgroep ‘Veilig werken in stal en omgeving’ contact gezocht met een leverancier van gasdetectieapparatuur. Bij hen is de vraag uitgezet of er ‘passende’ apparatuur is die onze leden en hun collega’s/medewerkers waarschuwt voor eventuele gevaarlijke situaties tijdens werkzaamheden in en om de stal. Een universele, handzame gasdetectiemeter is daar een goed voorbeeld van. De werkgroep verwacht dat iedereen die gebruik gaat maken van gasdetectieapparatuur zich:
– meer bewust is van de gevaren in zijn werkomgeving en
– adequaat gewaarschuwd wordt voor gevaarlijke situaties zodat er tijdig maatregelen genomen kunnen worden

Lees het volledige artikel Met gasdetectie veilig werken in stal en omgeving dat geschreven is in samenwerking met Veiligheidstechniek Nederland. Hierin staat ook meer informatie over de aanschaf van gasdetectors tegen een speciaal Fedecom tarief.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Gerjanne van Esveld via esveld@fedecom.nl

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten