Nieuws

Veilig op 1

Vernieuwend en veilig is ons Fedecom motto op de vakbeurs ATH 2018. De statistieken van Stigas, het kennisinstituut èn gecertificeerde arbodienst voor de agrarische en groene sector, tonen een sector met relatief veel ongevallen.

In de afgelopen 10 jaren gemiddeld 16 dodelijke ongevallen, en helaas neemt dit aantal in de recente jaren niet af. “Dit is onacceptabel en moet omlaag, elk ongeval is er één teveel!” Reden voor tien partijen om onze ambitie voor 2020 hoog te stellen; nul dodelijke ongevallen op het werk in de agrarische en groene sector. De partijen naast Stigas zijn LTO Nederland, CUMELA Nederland, Fedecom, VHG, FNV, CNV Vakmensen, VBNE, en Nijhof-Wassink. Het initiatief wordt ondersteund door het RIVM en de Inspectie SZW.

De nationale campagne heeft als leidraad ‘veilig werken is eigen gedrag én houding, dit doe je in je eigen belang, en die van je medewerkers/ collega’s en familie’.

Om dit gedrag én houding te (helpen) ontwikkelen én te verbeteren zet de campagne in op meerder sporen.
1. samen te werken;
2. een cultuur in de sector te realiseren waarbij veilig werken voorop staat;
3. ondernemers en werknemers te ondersteunen met advies, voorlichting en tools;
4. samen te werken aan technische oplossingen om de veiligheid te verbeteren; 5. het melden en leren van (bijna)ongevallen te bevorderen.

Het centrale thema veiligheid op ATH komt onder andere tot uiting op het veiligheidsplein op het businesspaviljoen, waar de campagne ‘VEILIG OP 1’ wordt gelanceerd. Daarnaast zullen de bezoekers de boodschappen op de hekwekbanieren bij de entree én op het centrale looppad niet kunnen missen. De top 6 dodelijke ongevallen betreffen namelijk:
– Werken met/aan machines;
– Werken/rijden met de trekker;
– Vallende voorwerpen;
– Omgaan met dieren;
– Vallen (van hoogte);
– Mestgassen.

Fedecom
Fedecom is een actieve pleitbezorger voor meer veiligheid, in te vullen door alle stakeholders, o.a. door het bevorderen van bewustwording van de waarde van veiligheid voor werkgevers en werknemers in onze sector.

Als voornoemd gememoreerd ‘veilig werken, is eigen gedrag én houding, dit doe je in je eigen belang, en die van je medewerkers, collega’s en familie’.
Dit vraagt de aandacht en de verantwoordelijkheid van elke individu 24/7:
op eigen terrein én in het verkeer; door periodiek onderhoud en controle en keuring door externe deskundigen.

Naaste de campagne zet Fedecom zich in om de toegevoegde waarde van het VA-Keur concreet te maken voor werkgevers en werknemers,. Niet omdat dit verplicht is door de Arbowet, maar in het belang van gezond en veilig werken met machines én het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Met ander woorden VEILIG OP 1 is prioriteit, altijd! Dus je niet laten leiden door tijdsdruk tijdens de oogst, kosten van onderhoud en controle of ‘effen snel’ iets doen zonder de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen.

Zie ook: www.veiligop1.nl

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten