Nieuws

Van 25 naar 40 km/u

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt een advies voorbereid voor het invoeren van een snelheidsverhoging voor tractoren en mobiele machines* van 25 naar 40 km/u.

De aanleiding is de motie De Rouwe om een snelheidsverhoging tot 40 km/u toe te staan voor tractoren (landbouwvoertuigen) op bepaalde wegen, o.a. om bebouwde omgevingen te ontlasten. De kernvragen betreffen welke voertuigen en voertuigcombinaties mogen 40 km/u rijden. En op welke wegen kan de snelheid worden verhoogd, hierbij ook rekening houdende met de verantwoordelijkheden van en de uitvoering door wegbeheerders.

Meerdere scenario’s worden uitgewerkt, op basis van een drietal doelen gesteld door het ministerie van I & M: de verkeersveiligheid dient gewaarborgd te zijn en bij voorkeur toe te nemen, de weggebruikers begrijpen de wegsituatie en de branche heeft daadwerkelijk voordeel van deze maatregelen.

De werkgroep, onder voorzitterschap van de heer Blommaert, provincie Zeeland, bestaat uit vertegenwoordigers van o.a. wegbeheerders – Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen -, politie en branche – LTO Nederland, CUMELA Nederland en Fedecom – werken aan een gezamenlijk advies. Het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, CROW ondersteunt de werkgroep. Uiterlijk eind oktober zal de werkgroep haar advies, inclusief de voor- en nadelen van de scenario’s alsook de benodigdheden om deze uit te voeren opleveren aan de wegbeheerders. Deze zullen vervolgens in het bestuurlijk Overleg Ruimte en Mobiliteit de minister adviseren.

Fedecom is van mening dat een snelheidshoging op veel wegen gewenst én verantwoord is voor voertuigen met een constructiesnelheid van ten minste 40 km/u!

*) Mobiele machines Met de invoering van het wetsvoorstel kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtractoren, motorrijtuigen met beperkte snelheid en aanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken, wordt een nieuwe voertuigcategorie geïntroduceerd ‘mobiele machines’. En de RDW zal in de categorie motorrijtuigen met beperkte snelheid geen voertuigen meer toelaten.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten