Nieuws

Vakcommissie Mobiele Werktuigen voor betere kwaliteit examens

De kogel is door de kerk! Sinds deze maand is er voor de opleiding Mobiele Werktuigen een vakcommissie samengesteld. Op verzoek en in samenwerking met Fedecom en met hulp van de enthousiaste inzet van May Enning, voorzitter vakcommissie ESMEI, is het gelukt! Eind vorig jaar is er flink wat energie gestoken in het interesseren van professionals in de metaal om zitting te nemen in een vakcommissie. Deze commissie zal zich inzetten voor het valideren van op maat gemaakte examens voor de opleiding Monteur Mobiele Werktuigen.

Vijf jaar geleden is May Enning, nà zijn pensionering, begonnen bij ESMEI (Examen Service MEI). Hij is voorzitter van de Vakcommissie Metaal en houdt zich bezig met de validatie en het vaststellen van examens. Toen hij hier van start ging als vrijwilliger, was het erg moeilijk om mensen uit het bedrijfsleven te rekruteren die tijd en energie wilden steken in het beoordelen, ofwel valideren van examenmateriaal. May en een aantal andere vrijwilligers, namen deze taak op zich maar wel met de bedoeling dat dit werk naar verloop van tijd zou worden overgenomen door actieve mensen uit het bedrijfsleven.

Selectie leden vakcommissie Mobiele Werktuigen
In september en oktober vorig jaar zijn er door OOM (opleiding ontwikkeling metaalbewerking) 1750 brieven verstuurd met het doel mensen te werven voor de Vakcommissie Metaal. Praktijkbegeleiders, mensen uit het onderwijs en uit het bedrijfsleven zijn aangeschreven om hen uit te nodigen zitting te nemen in een vakcommissie. Ook een aantal leden van Fedecom hebben deze brief ontvangen. May heeft zich actief beziggehouden met de selectie van leden. “Aan iedereen die zich hiervoor heeft aangemeld, heb ik geprobeerd uit te leggen wat het werk inhoudt en hoeveel tijd het ongeveer kost. Dat is wel lastig, want het is niet heel precies in te schatten. Maar dat het maken en beoordelen van een examen veel tijd kost, was voor iedereen wel duidelijk. Het werk vraagt een behoorlijke tijdsinvestering van commissieleden,” legt May uit.

Fedecom is opgelucht dat deze vakcommissie er nu is. Onder de leden is er behoefte aan een examen dat aansluit bij de MBO-opleiding Monteur Mobiele Werktuigen. In de vakcommissie Mobiele Werktuigen zitten leden die actief zijn in het groot- of kleinmetaal. Volgens May streeft ESMEI naar een landelijke spreiding van commissieleden. “Het beste is om mensen uit heel Nederland in de vakcommissies te hebben, dus niet alleen uit het noorden of oosten waar de landbouw flink vertegenwoordigd is. Het vakgebied moet zo divers mogelijk zijn. Van de geïnteresseerden is een selectie gemaakt en de vakcommissie bestaat nu uit mensen vanuit het onderwijs en uit het bedrijfsleven. Ik vind dat dit goed gelukt is”.

Wat doet een vakcommissie?
May: “Het examen zelf wordt door mensen uit het onderwijs en bedrijfsleven gemaakt, compleet met praktijkopdrachten. Dit neemt veel tijd in beslag, gemiddeld zo’n 6-9 maanden. Gelukkig zijn alle 48 ROC’s in Nederland aangesloten bij ESMEI. Zij kopen de examens bij ESMEI en per examen betalen ze een bijdrage. Hiermee is een groot deel van de kosten van het maken van een examen gedekt”. Het examen moet aan allerlei voorwaarden voldoen. Al deze voorwaarden staan vermeld in een kwalificatiedossier. Vervolgens gaat een examen in de vorm van een dossier naar de leden van de vakcommissie. Zij beoordelen het examen op de niveaus complexiteit en zelfstandigheid. De penvoerder van de vakcommissie rapporteert terug aan May. Deze rapportage bevat opmerkingen en verbetervoorstellen over het examen. Volgens May zijn er drie uitkomsten mogelijk: “Komt het rapportageformulier terug van de vakcommissie is het examen goed zonder opmerkingen, het examen is goed, maar er zijn enkele opmerkingen met aanpassingsvoorstellen en de laatste optie is dat het examen niet voldoet, maar dat komt maar zelden voor. Ik heb het nog maar twee keer in al die jaren meegemaakt,” zo vertelt May.

Goede examens = gekwalificeerd personeel
Als er opmerkingen zijn van de vakcommissie, moet zij deze ook onderbouwen en zelf oplossingen aandragen voor de tekortkomingen die ze constateert. Als eventuele opmerkingen in het rapportageformulier zijn opgenomen en in het examen zijn verwerkt, wordt het examen gevalideerd. Pas dan mag iedereen ervan uitgaan dat het een goed examen is dat ook door de inspectie van Onderwijs als zodanig wordt beoordeeld. De inspectie beoordeelt steekproefsgewijs de examens. “Voor ROC’s een bewijs dat de examens in orde zijn en een reden om deze examens via ESMEI aan te schaffen. Problemen met de onderwijsinspectie worden zo voorkomen,” weet May.

Het resultaat van de inspanningen van de vakcommissie? Goede examens voor het MBO, van een behoorlijk niveau, wat goed opgeleid en gekwalificeerd personeel voor de branche oplevert.

Tekst : Alinda van Dijk

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten