VA-keur Richtlijn beschikbaar voor VA-keur bedrijven

Sinds 16 mei is versie 2.0 van de VA-keur Richtlijn beschikbaar voor VA-keur bedrijven. Hiermee is de eerste stap van het nieuwe bedrijfscertificeringsproces van VA-keur een feit. In de afgelopen periode is er hard gewerkt om de diverse eisen vanuit VCA*, CUVM en de oude VEBIT-richtlijn op een praktische manier samen te voegen in de nieuwe richtlijn. Daarnaast zijn het monitoringsprotocol en het sanctiebeleid toegevoegd waardoor een compleet overzicht van alle geldende VA-keur eisen gebundeld is in een nieuwe richtlijn.
De VA-keur Richtlijn vormt de basis van de bedrijfscertificering die VA-keur van de aangesloten keurbedrijven vereist. Uitgangspunt van de richtlijn is het leveren van minimaal dezelfde kwaliteit als die van de huidige situatie (VCA-CUVM).

Hiermee bewerkstelligt de VA-keur Richtlijn:
– Handhaving van het algemene kwaliteit- en veiligheidsniveau van het bedrijf
– Handhaving van de veiligheidseisen voor het keurbedrijf
– Handhaving van de uitgevoerde keuringen.

Met het beschikbaar komen van de VA-keur Richtlijn kunnen de VA-keur bedrijven alvast bekijken aan welke eisen zij voor certificering moeten voldoen. De volgende fase in het nieuwe bedrijfscertificeringsproces is het beschikbaar komen van het digitale handboek en de bijbehorende digitale registratietool. Deze bevinden zich momenteel in de ontwikkellings- en testfase en zullen in de zomerperiode ter beschikking komen.

VA-keur is heel hard bezig alle verbeteringen en doorontwikkelingen ten uitvoer te brengen en maakt daarin snel concrete vorderingen. De eerste bedrijfscertificeringen op basis van de VA-keur Richtlijn zijn door de uitvoerder HHC/DRS Inspecties al ingepland. Een perfecte stap naar het beste en meest efficiënte keurmerk op het gebied van machineveiligheid!

www.va-keur.nl

Please follow and like us:
RSS