Nieuws

Update EU-verordening tijdens themabijeenkomst

fedecom

Tijdens een door Fedecom georganiseerde themabijeenkomst op 27 januari 2016 zijn fabrikanten en importeurs door een drietal specialisten bijgepraat over de impact van deze verordening.

  Nederland kent tot 1 januari 2017 geen centrale registratie van voertuigen die op de markt worden gebracht of die deelnemen aan het openbaar verkeer. Controle op voertuigeisen betreffende typegoedkeuring of de wegenverkeerswet was tot op heden vrijwel nihil. Dit geldt, met uitzondering van enkele regio’s ook voor de handhaving. Met ingang van 1 januari 2016 is EU-verordening 167/2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen van kracht geworden. Vanaf 1 januari 2018 wordt de verordering van kracht voor alle voertuigcategorieën: trekkers (categorieën T en C), aanhangwagens (categorie R) en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken (categorie S). Fabrikanten wordt de mogelijkheid geboden op vrijwillige basis voor alle categorieën die onder deze verordening vallen EU-typegoedkeuring van gehele voertuigen aan te vragen, zodat zij via de EU-typegoedkeuring van de voordelen van de interne markt kunnen profiteren.

De belangrijkste punten die tijdens de themabijeenkomst aan bod kwamen zijn:

  • RDW is in NL zowel keuringsautoriteit als toelatingsautoriteit;
  • Voor het aanvragen van een typegoedkeuring dienen fabrikanten te beschikken over een CoP-verklaring (Conformity of Production);
  • Fabrikanten kunnen kiezen voor een individuele, nationale of Europese typegoedkeuring;
  • Voor een nationale of Europese typegoedkeuring is een Certificaat van Overeenstemming (CvO) of een Certificate of Conformation (CoC) vereist;
  • De constructie-eisen zijn verzwaard, met name betreffende remmen, onderrijbeveiliging achter en zij, massa, banden en opspatafschermingen, mechanische koppelingen en verlichting en signaalinrichting;
  • Reparatie- en onderhoudsinformatie moeten fabrikanten snel, makkelijk een zonder discriminatie beschikbaar stellen aan erkende handelaren, reparateurs en onafhankelijke marktdeelnemers op websites middels een gestandaardiseerd format. Vrijgesteld van deze verplichting zijn R&S fabrikanten (R: aanhangwagens, S: verwisselbare getrokken uitrustingsstukken) die geen gebruik maken van diagnosetools en communicatie-interfaces voor reparatie en diagnose, of die kleine volumes produceren; R < 400 voertuigen/jaar; S < 200 voertuigen/jaar.
  • Gezien het strategisch belang van reparatie- en onderhoudsinformatie voor zowel de merkdealer als het universeel servicebedrijf vereist de implementatie van dit dossier in de komende jaren expliciet aandacht. Dit mede in het licht van de wet mededinging en de ervaringen in de automobiel sector;
  • De voertuigeisen in relatie tot de wegenverkeerswet zijn beschreven in de Regeling Voertuigen. De nieuwe eisen in relatie tot de verordening worden nog beschreven. Nationaal mag evenwel worden afgeweken van de EU eisen.
Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten