Groentechniek

Uitnodiging om deel te nemen aan projecten voor technologische innovatie in de hardfruitteelt

fedecom

Sensoren, robots en managementinformatiesystemen

Bedrijven met deze expertise worden uitgenodigd deel te nemen in projecten t.b.v. technologische innovatie in de hardfruitteelt.

Op 5 juni jl. hebben NFO (Nederlandse Fruittelers Organisatie), het FME Cluster Agri & Food (Technologische Industrie) en Fedecom (Tuinbouw- & Groentechniek) een ronde tafel bijeenkomst georganiseerd. Conclusie van die bijeenkomst was dat de fruitteeltsector samen met techniekbedrijven wil werken aan projecten gericht op (1) automatisering & digitalisering in en rond de boomgaard en (2) op verdere automatisering van sorteren en verpakken.

Een gelimiteerd aantal bedrijven met voornoemde expertise en die de bijeenkomst op 5 juni  hebben gemist bieden we de gelegenheid om deel te nemen aan de vervolgbijeenkomst op 19 augustus a.s. bij Slabbekoorn Fruit in Kapelle. Heeft u belangstelling neem dan a.u.b. contact op met Marcel van Haren (FME Cluster Agri & Food) tel. 079-3531273 of Theo Vulink (Fedecom) tel. 030-6049111.

Please follow and like us:
RSS