Landbouwtechniek

Tweede Kamer verwerpt wetsvoorstel kentekenplicht

fedecom

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel kentekenplicht voor (land)bouwvoertuigen verworpen. De tegenstemmers hadden een nipte meerderheid ten opzichte van de vóórstemmers, 71 tegen 69 stemmen. Met LTO, CUMELA, Bouwend Nederland en BMWT had Fedecom een breed collectief gevormd dat het wetsvoorstel steunde. Gezamenlijk hebben we ons ingespannen om de politieke partijen te overtuigen van de noodzaak om de verkeerwetgeving, die stamt uit 1958, te actualiseren. Het resultaat is dan ook teleurstellend en dient absoluut niet het belang van de toekomstgerichte ondernemers in de land- en tuinbouw én bouw, noch de verkeersveiligheid.

Door het verwerpen van het wetsvoorstel kentekenplicht wordt de uitvoering van de motie snelheidsverhoging van 25 naar 40 km/u vrijwel onmogelijk. Wegbeheerders willen namelijk kunnen handhaven en dit eist een kenteken in combinatie met een centrale registratie van de voertuigkenmerken. Ook het initiatief om met wegbeheerders een nieuw toelatingsbeleid te ontwikkelen, én om te komen tot één loket voor ontheffingen, zal op de lange baan worden geschoven.

De minister houdt evenwel de plicht om de EU Verordening 167/2013 uit te voeren, met betrekking tot het op de markt plaatsen van nieuwe landbouwvoertuigen, alsook de richtlijn betreffende een apk voor tractoren met een constructiesnelheid van meer dan 40 km/u. Zonder een kentekenplicht een forse uitdaging.

Fedecom zal het initiatief nemen om met het collectief van LTO, CUMELA, Bouwend Nederland en BMWT activiteiten te ontplooien ter verbetering van de veiligheid van machines op het bedrijf én in het verkeer.

Please follow and like us:
RSS