Tweede Kamer stemt op 13 december a.s. over het wetsvoorstel kentekenplicht (land)bouwvoertuigen

fedecom

Vanochtend vond in de Tweede Kamer plenair overleg plaats over de ‘Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers (plenaire afronding in één termijn)’.

VVD bepleitte het verbeteren van de verkeersveiligheid voor (land)bouwvoertuigen, in de zin van T-rijbewijs, snelheidsverhoging en apk voor een select aantal voertuigen, echter stelde dat kentekenen van alle voertuigen een onnodige lastenverzwaring betreft.

CDA stelde eveneens dat veilig landbouwverkeer een nationaal belang is. T-rijbewijs prima, alsook de snelheidsverhoging, en mogelijk een betere verkeersinfrastructuur, bijvoorbeeld zoals de landbouwpaden in Zeeland en Friesland.  Doch dat kentekenen hiertoe niet bijdraagt en ook in de sector hiervoor geen draagvlak is. Ga op een andere wijze de voertuigen registreren!

PvdA stelde dat de minister nog duidelijker kan zijn over de beoogde snelheidsverhoging. Ook ontvangt de PvdA antwoord op de vraag welke consequenties het niet aanvaarden van dit wetsvoorstel heeft. Tenslotte memoreerde de PvdA dat LTO eenduidig heet aangegeven in te kunnen stemmen met het voorliggende wetsvoorstel inclusief de ‘nota van wijzigingen’. Tenslotte verzocht hij de VVD om met hem de (wezensvreemde) amendementen betreffende recidiveregeling alcohol en drugs in te trekken om de kentekenplicht niet onnodig op te houden. Dit kan ook via een initiatiefwetsvoorstel op een later tijdstip.

De minister beantwoordde uitvoerig de vragen. Zij herhaalde dat moties van de Tweede Kamer haar hebben opgedragen om dit wetsvoorstel op te stellen. De samenhang tussen de maatregelen heeft bepaald dat registratie, lees kentekenen, is vereist om hier uitvoering aan te kunnen geven. De RDW heeft ca. 4 miljoen geïnvesteerd om registratie van deze voertuigen mogelijk te maken, indien deze lasten worden doorberekend op een selectief aantal voertuigen dan wordt dat relatief erg duur. Daarnaast vreest zij dat zonder een snelheidsverhoging  meerdere wegbeheerders hun wegen zullen afsluiten voor landbouwverkeer. Alle amendementen en moties ontraadde zij.

De stemming over dit wetsvoorstel vindt plaats op dinsdag 13 december a.s.

Please follow and like us:
RSS