Nieuws

Tweede Kamer behandelt vragen omtrent kentekenplicht

fedecom

In het algemeen overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid van 12 februari behandelt de Tweede Kamer de brief van de minister van Infrastructuur en Milieu van 8 oktober 2014 over kentekening en snelheidsbeperkingen voor landbouwtractoren (LBT’s) en motorvoertuigen met beperkte snelheid (MMBS’en). In deze brief beantwoordt de minister een aantal vragen gesteld door de Tweede Kamer en gaat zij in op de ingediende moties.

De minister heeft de belangrijkste voor- en nadelen van de kentekenplicht gewogen en haar voorgenomen besluit beschrijft zij als volgt: “Alle LBT’s en MMBS’en, ongeacht het gebruik, waarmee de eigenaar op de openbare weg wil rijden, moeten worden voorzien van een kenteken, te beginnen met nieuwe voertuigen en voertuigen waarmee harder dan 25 km per uur gereden kan worden. Geen kenteken is nodig voor voertuigen die uitgezonderd zijn van het T-rijbewijs (smaller dan 130 cm en bestemd voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, etc.) en voertuigen die niet zelfstandig op de openbare weg rijden, maar door de aard van het voertuig gebruikt worden voor het werken op afgezette weggedeelten, zoals asfalteermachines.”

De mogelijkheid van een verhoging van de maximale snelheid naar 40 km/u op korte termijn koppelt zij, op basis van de mening van de decentrale wegbeheerders (provincies, gemeenten en waterschappen), voorwaardelijk aan het invoeren van de kentekenplicht. De verhoging van de maximum snelheid zal zij pas mogelijk maken zodra het kenteken is ingevoerd.

Naar verwachting volgt de Tweede Kamer de minister in de door haar beschreven route. Voor draagvlak in het “veld” is het van groot belang dat LTO, CUMELA en Fedecom met één stem blijven spreken.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten