Landbouwtechniek

Toolboxmeeting ‘Mestgassen in stallen’

Deze Toolboxmeeting is bedoeld voor alle personen die installatiewerk, onderhoud en reparaties uitvoeren
aan technische installaties in de nabijheid van mestopslagen. In deze Toolboxmeeting wordt gewezen op de specifieke gevaren die met mestgassen te maken hebben.

Deze (algemene versie) Toolboxmeeting “Mestgassen in stallen” is samengesteld door de afdeling Veehouderijtechniek van de Fedecom. Eenieder is vrij om deze algemene versie te gebruiken als basis voor ’n specifieke Toolboxmeeting die u organiseert met/voor uw medewerkers. Hoewel met zorg samengesteld is de Fedecom op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze (algemene versie) Toolboxmeeting in z’n geheel of delen eruit.

Download hieronder het document:
Toolboxmeeting mestgassenversie 1.1 – Web en mailversie

Please follow and like us:
RSS