Groentechniek

Toelatingskeuring landbouwvoertuigen tot het verkeer op de weg

fedecom

De Europese Verordening EU 167/2013 betreft goedkeuring van én markttoezicht op landbouwvoertuigen. Verordening EU 167/2013 betreft de voertuigcategorieën T (landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen), C (landbouw- en bosbouwtrekkers op rupsen), R (aanhangwagens voor transport) en S (getrokken machines) en systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingsstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers die voor deze voertuigen zijn ontworpen en gebouwd, moeten zijn goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg. Deze goedkeuring kan bestaan uit een EU-typegoedkeuring, nationale typegoedkeuring, EU-kleine serie typegoedkeuring, nationale kleine serie typegoedkeuring, individuele goedkeuring of een goedkeuring afgegeven overeenkomstig een VN/ECE-reglement. voor alle nieuwe voertuigen van deze categorieën.

Eisen toelatingskeuring in Nederland
Een land- of bosbouwvoertuig moet voldoen aan goedkeuringseisen én permanente eisen. Heeft uw land- of bosbouwvoertuig een datum eerste toelating van na 31 december 2017: dan geldt de ‘wijze van keuren versie vanaf 1 juli 2017’.
Heeft uw land- of bosbouwvoertuig een datum eerste toelating van vóór 1 januari 2018: dan gelden alleen de permanente eisen die worden vermeld in ‘hoofdstuk 5 van de Regeling Voertuigen’.

Voor fabrikanten zal Fedecom, in overleg met RDW, na de zomer een informatiebijeenkomst organiseren over dit thema.

Voor nadere informatie zie de website van de RDW.

Please follow and like us:
RSS