Industrie & Intern transp

Toekomstige opleiding Monteur Mobiel Intern Transport op open dag Aeres Tech

Afgelopen zaterdag 14 januari jl. was de jaarlijkse open dag van Aeres Tech, het Expertisecentrum voor Mobiele Techniek in Ede. Bedrijven, (aankomende) leerlingen en ouders werden in de gelegenheid gesteld om zich te oriënteren op de opleidingsmogelijkheden die Aeres Tech biedt.

Een van deze mogelijkheden is de opleiding Monteur Mobiel Intern Transport (MMIT). Vanaf september 2017 is het voornemen om deze opleiding te starten voor leerlingen op BBL niveau 3 en 4. De opleiding moet specifiek aansluiten bij de activiteiten en werkzaamheden van bedrijven actief in de (mobiele) Intern Transportmiddelen.

Het opleidingsprogramma wordt gegeven volgens het principe van “learning by doing” en zal in blokweken plaats gaan vinden. In totaal duurt de opleiding 2 jaar en zal worden voorzien van een Mentorplus begeleidingsprogramma.
Heeft u belangstelling voor de mogelijkheden van de opleiding Monteur Mobiel Intern Transport? Of heeft u (toekomstige) leerlingen voor de opleiding Monteur Mobiel Intern Transport? Geeft u dat alvast bij ons aan via secretariaat@fedecomacademy.nl

Please follow and like us:
RSS