Nieuws

Toekomstbestendig Innoveren en ontwikkelen in de Mobiele werktuigen & Agrotechniek (TIM)

Eind januari hebben het Friesland College, Aventus, Fedecom, HAS Hogeschool, BMWT en 14 bedrijven uit de branche een aanvraag ingediend bij het Regionaal Investeringsfond MBO (RIF) voor de financiering van een vier jaar durend project om samen te gaan werken aan een toekomstbestendige en innovatieve sector Mobiele werktuigen en Agrotechniek.

Gerard Eilert, directeur van het Friesland College (Techniek en Technologie)in Heerenveen, is de indiener van dit project en heeft de functie van penvoerder in dit Rif-project en is hierdoor ook eindverantwoordelijk voor de financiële afwikkeling. Gerard is een bevlogen onderwijsspecialist die al heel wat jaren werkzaam is binnen het MBO. In verschillende functies en met heel veel enthousiasme.

Wat is volgens Gerard het belangrijkste streven van dit rif-project met de naam TIM (Toekomstbestendig Innoveren en ontwikkelen in de Mobiele werktuigen & Agrotechniek)?
“De pijler van dit project is volgens ons het construeren van een solide netwerk tussen ROC’s en het bedrijfsleven waarbij innovatie de hoofdrol speelt. Die innovatie zit bij de bedrijven. Het onderwijs moet hier zo dicht mogelijk op zitten, zij zijn het die innovatie aanreiken en ontwikkelen waardoor wij ons bronmateriaal zo actueel en compleet mogelijk kunnen aanbieden.”

Hoe onderhoud je het netwerk, of zoals in het project genoemd, het practoraat?
Volgens de penvoerder moeten bedrijfsleven en onderwijs voortdurend zoeken naar mogelijkheden dit netwerk te versterken. “Om dit te bereiken zijn er doelen geformuleerd waardoor er alles aan wordt gedaan om meer goed opgeleide vakmensen in de branche aan te trekken. Uiteraard is het netwerk, het ‘practoraat’(=expertiseplatform MBO) van dit project, de bindende factor tussen bedrijfsleven en onderwijs. In eerste instantie is dit Rif-project ingediend voor Noordoost Nederland maar de bedoeling is dat dit ook landelijk betekenis gaat krijgen,” zo licht Gerard toe.

Het kernwoord van het practoraat is innovatie. Gerard: “Technieken, technologie en toepassingen ervan veranderen zo snel, dat het belangrijk is dat het onderwijs, dus zowel studenten als docenten, hierbij betrokken zijn. Die innovatie moet door het MBO op de voet gevolgd worden. Het netwerk moet een stevig platform worden dat over 4 jaar, de looptijd van dit project, nog steeds overeind staat.”

Het netwerk moet zó solide zijn dat men elkaar steeds weer weet te vinden, het onderwijs en het bedrijfsleven, en van elkaar gebruik kunnen maken. Iedereen die bezig is met innovatie moet elkaar treffen in het practoraat. Ook met onderzoeken. Als voorbeeld geeft Gerard een onderzoek waar een HBO-student mee bezig is en die vervolgens de hulp inroept van een MBO-student én het bedrijfsleven om mee te werken aan de uitvoering van dat onderzoek.

Practoraat verantwoordelijk voor professionalisering van de branche
Je kunt het practoraat ook zien als een soort satelliet, die allerlei disciplines bijeenhoudt voor een vitaal lerend netwerk. Binnen dat netwerk blijft iedereen met elkaar in contact. Het zorgt voor professionalisering binnen de branche van Mobiele werktuigen en Agrotechniek met als resultaat een kwaliteitsverbetering van het onderwijs wat uiteindelijk weer ten goede komt aan de branche en de groei ervan. Wat is de rol van het MBO- onderwijs hierin? “Het onderwijs zal studenten een onderzoekshouding moeten aanleren binnen het netwerk. Het doel ervan is het ontwikkelen, verkennen van nieuwe beroepspraktijken voor het onderwijs door praktijkgericht onderzoek te doen in het bedrijfsleven. Elkaar versterken en leren van elkaar,” meent Gerard.

Volgtraject ex-studenten
Een ander idee binnen TIM-rif is om de student, wanneer deze eenmaal zijn opleiding heeft afgerond, te blijven volgen. Dus hem of haar een keer per jaar uit te nodigen en te horen hoe het met hem of haar gaat. “We zien onze afgestudeerden als ambassadeurs van het practoraat. En we willen graag dat deze ex-studenten voeling houden met het ROC. Door hen te volgen krijgt het onderwijs de kans om bijvoorbeeld een vervolgopleiding voor te stellen aan ex-studenten, het netwerk te behouden en elkaar te blijven vinden over en weer,” vertelt Gerard met veel enthousiasme.

Eind mei besluit over TIM-rif
Zoals aangegeven, is de aanvraag van het Rif-project eind januari ingediend. Nu is het wachten op het antwoord van de beoordelingscommissie die eind mei 2018 een definitief besluit zal nemen over TIM-rif. Met dit project zal het onderwijs voor Mobiele werktuigen & Agrotechniek actueel en flexibel worden en beter aansluiten op de veranderende vraag uit de branche. Met dit project ontstaat een stuk duurzame samenwerking. Nu maar duimen voor een positieve uitkomst van TIM-rif!

Tekst: Alinda van Dijk

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten