TIM solide basis voor goede samenwerking

Het samenwerkingsverband TIM, dat steeds meer terrein wint bij opleidingscentra, heeft ook het Clusius College, een AOC (Agrarisch Opleiding Centrum)met acht vestigingen in Noord-Holland, over de streep weten te trekken. Niet dat dit een moeilijke opgave was, want Frank Mol, teamleider van Clusius, is zich zeer bewust van de vele voordelen van samenwerking tussen scholen onderling en het bedrijfsleven.

 Het platform TIM (Toekomstbestendig Innoveren en ontwikkelen in de Mobiele werktuigen & Agrotechniek) is erbij gebaat zoveel mogelijk scholen en bedrijven bij dit netwerk te betrekken. Vandaar dat Fedecom en leden van de werkgroep TIM veel tijd investeren in het bezoeken van opleidingscentra en hen uit te nodigen aan te sluiten bij het platform.

Frank gelooft in de krachtenbundeling van scholen en het bedrijfsleven: “Een school beschikt niet over alle expertise en kennis om het alleen te doen. Ik hecht zeer aan een actieve samenwerking. Het vertrouwen en de intentie dat we het met elkaar gaan doen, de branche en het onderwijs, is nu duidelijk uitgesproken. De koers is uitgezet, en deze samenwerking is een logisch vervolg van alle inspanningen.”

Waarom besloot Clusius mee te doen?
“De ontwikkelingen op het gebied van technologie en nieuwe technieken gaan zo snel, dat het goed is dat we gezamenlijk verder gaan. Het bedrijfsleven en het onderwijs. Het gaat om kennisdeling. Het uitwisselen van expertise is essentieel om een zo compleet mogelijke opleiding te kunnen bieden aan studenten. Ik denk dat we, door meer te gaan samenwerken, elkaar beter leren begrijpen en elkaars kwaliteiten gaan waarderen. Volgens mij is TIM een solide basis van een goede samenwerking en er zijn voldoende redenen ons hier voor in te zetten,” licht Frank toe.

Welke specifieke voordelen ziet hij door TIM voor Clusius?
“Ten eerste het gezamenlijk ontwikkelen van lesmateriaal met hulp van de professionele ondersteuning vanuit het bedrijfsleven. Op de tweede plaats denk ik dat het mogelijk wordt om bepaalde trainingen aan te kunnen bieden omdat je door de samenwerking met bedrijven en andere opleidingscentra extra faciliteiten creëert voor studenten. Een actieve samenwerking tussen de verschillende scholen en het bedrijfsleven biedt volop mogelijkheden en het wordt tijd dat we daar meer gebruik van gaan maken!” Met het docententeam zijn wij hier al actief mee aan de slag. TIM is hierbij een mooie aanvulling!

Kennis delen
Volgens Frank is samenwerking de manier om verder te kunnen en elkaar te versterken. “Het gaat om kennisdeling en het organiseren van een leerproces. Het uitwisselen van vakkennis is belangrijk om een zo compleet mogelijke opleiding te kunnen bieden aan studenten. En de verwachtingen? “De examinering is ook een interessant item in de samenwerking wat mij betreft. Om dit als onderwijs meer samen te doen in de toekomst zorgt voor uniformiteit en het scheelt flink in de kosten. Je moet als kleine- of middelgrote school ook niet alles in huis willen hebben; beter is het om kennis te delen en creatief én oplossingsgericht te werk te gaan. Iets wat we als AOC héél goed kunnen!”

Tekst: Alinda van Dijk

Please follow and like us:
RSS