Groentechniek

TIM- platform feestelijk gelanceerd op ATH 2018

Het platform TIM  is 15 september officieel feestelijk van start gegaan. TIM is het samenwerkingsplatform van de brancheorganisaties Fedecom, BMWT en  elf mbo-instellingen die de opleiding mobiele werktuigen aanbieden. Het doel van TIM is het beroepsonderwijs in de landbouwmechanisatie en de infra doeltreffend te organiseren en mobiliseren waarbij de sectoren mogen rekenen op instroom van goed gekwalificeerd personeel. Daarnaast krijgt het onderwijs met hulp van het bedrijfsleven een flinke kwaliteitsimpuls waardoor het onderlinge vertrouwen tussen onderwijs en de sectoren zal groeien. TIM staat voor: Talent & Technologie – Innovatie & Infra – Mechanisatie & Mobiliteit.

Leermiddelen, marketing en nieuwe opleidingen
“De kernkracht van het platform TIM is de collectieve bundeling en samenwerking tussen een groot aantal scholen, brancheorganisaties en het bedrijfsleven. Samen praten en werken om de nieuwste kennis in uniforme leermiddelen op een hoog kwaliteitsniveau aan te bieden. Een juiste koppeling maken via de leerlingenbegeleiding en toewerken naar landelijke examinering, zodat elk bedrijf weet dat schoolverlaters hetzelfde kennis en expertise-niveau hebben. Zowel op technisch vlak de juiste kwaliteiten opleiden en trainen, maar ook op de communicatie-, marketing- en sales-competenties”, aldus een trotse Hans Quint, bestuurder van Fedecom en mede-initiatiefnemer van TIM.

El Yassini: onderwijs afstemmen op de werkvloer
Tweede Kamerlid en VVD-er Zohair El Yassini is een doener pur sang met mbo in zijn portefeuille. Net als de partners binnen TIM, vindt El Yassini dat de inhoud van het onderwijs dient te worden afgestemd op nieuwe technieken op de werkvloer en de behoeften van het bedrijfsleven. Om dit te stimuleren is samenwerking essentieel. Zo zegt El Yassini: “Wij willen dat leerlingen meer op de werkvloer leren in plaats van in de klas. Zo komen ze met de praktijk in aanraking en vinden ze later makkelijker een baan. Samenwerking tussen bedrijfsleven en scholen, zoals in dit TIM-platform is de kracht van Nederland om voorop te blijven lopen in de kenniseconomie”.

TIM kijkt verder
De branche van agro, groen en infrastructuur heeft jaarlijks behoefte aan zo’n 600 nieuwe vakbekwame technici. In de branche liggen de vaste banen voor het oprapen. Daarom werkt TIM op verschillende fronten om jonge mensen aan te trekken voor de branche. TIM is al enige tijd met een aantal bevlogen werkgroepen druk doende leermiddelen te ontwikkelen. Het TIM-platform richt daarnaast ook marketingactiviteiten op potentiële leerlingen t.b.v. de mobiele techniek en mechatronica. Dat alles met het oogmerk om de vakbekwaamheid te verbeteren van zowel technici als ondersteunende functies in de branche voor mechanisatie en techniek in agro, groen en infra. Eén van de eerste, succesvolle TIM-marketingactiviteiten was de gemeenschappelijke presentatie op de ATH. Ruim 4000 enthousiaste leerlingen van het voorgezet onderwijs hebben op speciale uitnodiging van TIM kennis gemaakt met de beroepsmogelijkheden in de branche.

Breder dan techniek
Het Platform TIM is aanleiding om ook verder en breder te kijken dan techniek. Het platform is ook een startpunt voor nieuwe initiatieven om te verbreden in aandacht voor competenties op het vlak van communicatie, relatiemanagement en after sales. Daarvoor zijn ook andere vormen van financiering van het onderwijs nodig en nieuwe opleidingen, bijvoorbeeld dat praktijkmensen mee kunnen draaien in schoolopleidingen. Ook moet financiering van opleidingen flexibeler, doelmatiger en meer op de vraag van het bedrijfsleven worden afgestemd”, aldus Hans Quint.

Please follow and like us:
RSS