Nieuws

T-rijbewijs: de route naar invoering

fedecom

Voor het invoeren van het T-rijbewijs moet de Wegenverkeerswet worden aangepast. Welke aangepaste aspecten zijn voor Fedecom-leden van belang?

In de route van besluitvorming over de invoering van het T-rijbewijs is het ‘ontwerpbesluit wijziging Wegenverkeerswet 1994 en Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993’ de Tweede Kamer aangeboden. Enkele kernelementen van het ontwerpbesluit:

Het definiëren van welke categorieën voertuigen het betreft:

Landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid,
– niet zijnde motorrijtuigen
– niet breder dan 1,30 meter
– en voorzien van maai-installatie of
– veeginstallatie of
– installatie uitwerpselen opzuigen of
– installatie t.b.v. sneeuw verwijderen of
– installatie t.b.v. gladheid bestrijden of
– installatie t.b.v. onkruid besproeien of
– hefinrichting aan de voorzijde en niet voorzien van
– inrichting tot het koppelen van een aanhangwagen
– een verwisselbaar getrokken machine of
– een driepuntshefinrichting

Tevens worden eisen gesteld aan:

– het motorrijtuig waarmee rijonderricht wordt gegeven;
– het theorie-examen;
– het motorrijtuig waarmee de rijproef wordt afgelegd;
– het samenstel, trekker en aanhangwagen, waarmee de rijproef wordt afgelegd.

Als ook:

– de procedure m.b.t. het omwisselen van T-certificaat naar T-rijbewijs. ‘Gedurende één jaar vanaf de datum van inwerkingtreding’;
– de procedure m.b.t. het omwisselen van B-rijbewijs naar rijbewijs B en T. ‘Gedurende een overgangsperiode van tien jaar vanaf de datum van inwerkingtreding kan het voor die datum behaalde rijbewijs B worden omgewisseld voor een rijbewijs voor de categorieën B en T.’

Geen automaat-code

Het T-rijbewijs kent geen zogenaamde automaatcode. Dit houdt derhalve in dat, ook als het praktijkexamen wordt afgelegd met een motorrijtuig van de categorie met automatische schakeling, de betrokken kandidaat een rijbewijs voor de categorie T krijgt zonder dat daarin de automaatcode is vermeld.

Het T-rijbewijs kent geen aparte categorie ‘E bij T’ en het T-rijbewijs is 10 jaar geldig.

Wilt u nadere details van het ontwerpbesluit, neem dan contact op met het secretariaat van Fedecom via secretariaat@fedecom.nl of 030 – 604 91 11.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten