Nieuws

Succesvol aanvragen MIT-regeling R&D samenwerkingsprojecten

In 2016 is € 55 miljoen beschikbaar voor de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. De MIT-regeling is vanaf 10 mei 2016 open voor alle instrumenten met uitzondering van de R&D-samenwerkingsprojecten in de vorm van een tender. Deze tenders kunnen worden ingediend vanaf 5 juli tot 1 september 2016. De volgorde van binnenkomst is hierbij niet van belang.


Roadshows voor grotere slagingskans
Helaas worden nogal wat MIT-aanvragen voor R&D-samenwerkingsprojecten afgewezen omdat ze niet aan de criteria voldoen. Daarom organiseren de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Kamer van Koophandel en regionale organisaties in juni vier gratis toegankelijke ‘roadshows’. Dit zijn praktische bijeenkomsten waarbij ondernemers worden geholpen om gezamenlijk een succesvolle aanvraag in te dienen. U dient zich voor de bijeenkomsten wel aan te melden. Om te adviseren zijn tijdens de MIT-roadshows onder meer aanwezig: de regionale ontwikkelingsmaatschappijen en uitvoeringsorganisaties, alle provincies (behalve Zuid-Holland), de Kamer van Koophandel, RVO, Octrooicentrum Nederland, MKB-Steunpunten van verschillende topsectoren en wetenschappersnetwerk Het Groene Brein. De vier bijeenkomsten zijn bedoeld voor (samenwerkende) mkb-ondernemers en intermediairs die overwegen een aanvraag in te dienen voor deze MIT-R&D-tender. De roadshows zijn daarnaast een mooie gelegenheid om te netwerken en ervaringen uit te wisselen met andere ondernemers.

U krijgt tijdens de roadshows informatie over:

  •  Hoe de procedure van de regeling (tender) werkt
  •  Wat er van belang is om uw aanvraag goed in te dienen
  • Hoe u uw kansen op een succesvolle aanvraag kunt vergroten
  •  Octrooi, technische zaken en ondersteuning van de KvK
  •  Ondersteuning van de provincies

De volgende roadshows staan op het programma:

Ook zijn vertegenwoordigers van enkele topsectoren MKB-loketten aanwezig om u wegwijs te maken in hun aanbod.

R&D-samenwerking
Om te kunnen tenderen voor de MIT-regeling R&D-samenwerkingsprojecten geldt dat op zijn minst twee MKB-ondernemers samenwerken aan vernieuwing of ontwikkeling van een product, productieproces of dienst. Is uw bedrijf innovatief, bent u Fedecom lid en zoekt u een samenwerkingspartner? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Fedecom zodat wij u mogelijk in contact kunnen brengen met een geschikte samenwerkingspartner: tel: 030 604 91 11,  e-mail: secretariaat@fedecom.nl

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten