Subsidieregeling stageplaatsen Fryslân 2020

Door de coronacrisis hebben veel studenten het afgelopen jaar moeite gehad om een stage te vinden of moesten hun stage noodgedwongen stopzetten. Werkgevers hadden door de crisis vaak andere (financiële) prioriteiten of konden door de coronamaatregelen moeilijk of geen veilige stage aanbieden.

Onder andere voor ondernemers in de provincie Fryslân heeft de provincie een bedrag van € 300.000 vrijgemaakt. Dit is bedoeld om gedurende de herstelfase van de coronacrisis veilige stageplaatsen aan te aanbieden aan studenten van het Praktijk Onderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, MBO, HBO en WO. Wilt u daar gebruik van maken? Vraag dan de ‘Subsidieregeling stageplaatsen Fryslân 2020’ aan. U kunt een subsidiebedrag ontvangen van maximaal € 1.000,- (vanaf 280 tot en met 400 uren) of maximaal € 1.500,- (meer dan 400 uren).
et op! Het subsidieplafond van € 300.000 is mogelijk (snel) bereikt. Een aanvraag indienen voor deze subsidie is nog wel mogelijk.

Kijk hier voor de voorwaarden en om aan te vragen:
https://www.snn.nl/ondernemers/subsidieregeling-stageplaatsen-fryslan-2020/aanvragen 

Please follow and like us:
RSS