Nieuws

Subsidieregeling Praktijkleren: laat de aanvraag deadline niet verlopen

De subsidieregeling praktijkleren is per 1 januari 2014 in de plaats gekomen van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie van de volksverzekeringen, beter bekend als de WVA. De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld voor werkgevers die begeleiding bieden aan met name BBL-leerlingen en leerlingen die een leerwerktraject VMBO volgen.

De werkgever ontvangt subsidie in verhouding tot de periode waarin hij in het studiejaar begeleiding heeft verzorgd. De aanvraag dient vóór 15 september a.s. om 17:00 uur digitaal te worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Onderstaand hebben we een aantal linken toegevoegd met relevante en nuttige informatie over de regeling zelf, de voorwaarden en de procedures tot aanvragen. Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn om de aanvraag in te dienen of wilt u hierbij ondersteuning krijgen, dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw Kenteq adviseur. Deze kan u desgewenst begeleiden bij het doen van de aanvraag.

Relevante linken:
Nieuwe subsidie praktijkleren:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

Aanvraag
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/05/Welke%20gegevens%20hebt%20u%20nodig%20%28MBO_BBL%201%20januari%202014%20-%2031%20juli%202014%29.pdf

Administratie en controle
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/administratie-en-controle-subsidieregeling-praktijkleren

E herkenning
https://www.eherkenning.nl/

Aanvraag E herkenning (kosten € 55,-):
https://aanvragen.autorisatieservices.nl/Niveau1zi.aspx

Tot slot heeft ook de Koninklijke Metaalunie uitgebreide informatie op haar website staan via: 
http://metaalunie.nl/artikelen/subsidieregeling-praktijkleren

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten