Subsidieregeling Praktijkleren tot 2023 gegarandeerd

Dankzij VVD-Kamerlid Zohair El Yassini krijgt motie brede steun Tweede Kamer

Net als in andere branches maakt Fedecom zich voortdurend zorgen over de instroom van vakkundig opgeleid personeel in onze sector. Personeel dat het vak op de werkvloer, in de praktijk moet leren en waarvoor subsidie dreigde te verdwijnen. Dankzij intensieve lobby van verschillende branches waaronder de Metaalunie én met hulp van de niet aflatende inspanningen van Tweede Kamerlid Zohair El Yassini, is de subsidieregeling praktijkleren tot 2023 met een aangenomen motie in november 2018 veilig gesteld.

De enige manier om de instroom in de techniek en het technisch onderwijs te bevorderen, is de samenwerking en de hulp van de politiek in te roepen. Volgens onderwijsmanager Wim Overeem is met het besluit de subsidieregeling praktijkleren te continueren een belangrijke stap gezet: “Met deze toezegging mogen we de komende vijf jaar rekenen op een in ieder geval gelijkblijvend niveau van instroom. Geen reden om nu achterover te leunen natuurlijk! Het is zaak als branchevereniging en bedrijfsleven samen de volgende stap te nemen en na te denken over hoe we nog meer jongeren kunnen interesseren voor ons prachtige vak!”

Toekomstige vakmensen klaarstomen voor arbeidsmarkt
Met deze aanzienlijke verlenging van de subsidieregeling kan de sector leerwerktrajecten ter beschikking blijven stellen. De enige manier om studenten, toekomstige vakmensen, relevante werkervaring op te laten doen waarmee zij klaargestoomd worden voor de arbeidsmarkt.

Ideeën uit het bedrijfsleven
VVD-Kamerlid Zohair El Yassini legt enthousiast uit wat de steun voor deze motie voor hem betekent: “Het is ontzettend goed nieuws dat de subsidieregeling praktijkleren wordt verlengd. Bedrijven die leerlingen intern opleiden zijn ontzettend belangrijk. Leren doe je immers het snelste en beste op de werkvloer zelf. Omdat werkgevers hier een enorme investering in doen, in geld en tijd, vindt de VVD het belangrijk om bedrijven hierin tegemoet te komen. De subsidieregeling praktijkleren is zo’n tegemoetkoming. Even leek deze regeling weg te vallen, maar dat was voor de VVD onacceptabel. Met dank aan ideeën uit het bedrijfsleven hebben wij ons kunnen inzetten voor het behoud van de regeling, en met succes! De regeling blijft in ieder geval bestaan tot 2023. Laten wij, u vanuit het bedrijfsleven en ik vanuit de politiek, samen blijven optrekken om ook voor succes in de toekomst te zorgen!”

Meer weten over deze regeling?
De Subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om bedrijven te stimuleren om leerplaatsen aan te bieden voor studenten van het vmbo, mbo-bbl of hbo. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student. Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. Meer informatie leest u op mijn.rvo.nl.

Please follow and like us:
RSS