Subsidie Innovatiecentrum Mobiele Techniek toegekend

Fedecom, het Friesland College en Aventus, hebben gezamenlijk met succes een subsidieaanvraag gedaan bij het RIF (Regionaal Investerings Fonds mbo) voor het realiseren van een Innovatiecentrum Mobiele Techniek. De branche en de scholen mogen hierdoor rekenen op een bedrag van 2 miljoen euro. Het subsidiegeld zal worden besteed aan kennisontwikkeling en opleidingen in een innovatief opleidingscentrum.

Beroepsonderwijs beter laten aansluiten op arbeidsmarkt
De subsidies die door het RIF worden toegekend zijn bedoeld om het beroepsonderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt en te moderniseren. Precies dàt is wat het Innovatiecentrum Mobiele Techniek voor ogen heeft. Het fonds stimuleert samenwerkingsverbanden tussen scholen en het bedrijfsleven en beloont initiatieven op dit gebied met subsidiegeld.

Subsidie bemachtigd door gezamenlijke inspanningen
Fedecom, het Friesland College en Aventus, hebben zich enorm ingespannen om deze subsidie te bemachtigen. Uniek is dat in dit programma negentien bedrijven, die zich bezighouden met de praktijk van (nieuwe) technieken voor agro en groen, nauw samenwerken met scholen. Fedecom is er trots op dat het gelukt is om de ontwikkeling van de techniek en vaardigheden op deze manier dichter bij elkaar te brengen. Studenten én werknemers moeten immers de vaardigheid hebben om zich steeds nieuwe technieken eigen te maken.

Samenwerkende partijen zorgen voor instroom en zijinstroom
Met de inrichting van een innovatiecentrum zullen studenten beter voorbereid zijn op hun toekomst in de mobiele techniek en al tijdens hun studie uitgebreid kennismaken met de meest innovatieve machines en werkmethoden in hun vakgebied. Samen willen de partijen de instroom van studenten en zijinstroom van medewerkers vergroten met bijvoorbeeld een gezamenlijke campagne, die wijst op de kansen op werk en de uitdagingen in het beroep. Daarnaast zorgen de samenwerkende partijen voor actueel en relevant onderwijs, dat aansluit bij de ontwikkelingen. Kortom, de subsidietoekenning is een resultaat waar de hele branche straks de vruchten van gaat plukken.

Tekst: Alinda van Dijk

 

Please follow and like us:
RSS