Nieuws

Startbijeenkomst van het Europees project over Smart Farming Technology: Smart AKIS

Op donderdag 9 maart 2017 van 10.00 – 16.00 uur
Locatie: Aeres Tech, Zandlaan 29 Ede

Onlangs is een Europees project gestart dat als doel heeft de toepassing van Smart Farming Technology (SFT) in de praktijk te stimuleren. In acht Europese landen is het aanbod van SFT geïnventariseerd onder de aanbieders. Ook is een enquête gehouden onder boeren en tuinders over hoe ze over SFT denken en welke wensen en ideeën ze hierover hebben.

Doel in het project ‘Smart AKIS’ is om de toepassing van SFT in de praktijk te stimuleren door het aanbod van de industrie en de wensen van telers bij elkaar te brengen en zo ideeën te genereren voor nieuwe producten en te komen tot voorstellen voor concrete acties om deze te realiseren. In dit kader worden in totaal drie bijeenkomsten georganiseerd; twee in 2017 en één in 2018. En verder worden er diverse communicatieactiviteiten georganiseerd.

Een selectie van 20 interessante toepassingen zijn geselecteerd uit een Europese inventarisatie onder aanbieders van deze technieken en een aantal NL aanbieders geven een korte presentatie over producten die ze op de markt brengen:

 • Homburg productportfolio, GPS met ISOBUS, opbrengstmeting, gewas-sensoren, AgFinti platform, Management software, toepassing modules;
 • MagGrow, nieuwe spuittechniek op basis van gemagnetiseerde spuitvloeistof. Minder drift met fijnere druppels, beter resultaat met minder middel.
 • WUR, Corné kempenaar, VRA (variabele doseringstechniek) in aardappel;
 • AppsforAgri, Dirk Huijbers, presentatie fieldmate.nl: het eerste ‘internet of things’ weerstation;
 • Dacom Farm Intelligence, Altjo Medema, presentatie DFI platform en doorkijkje naar groeimodel & cloudfarm;
 • Airinov, Monique Wordragen, precisielandbouw met dronebeelden, bestaande en nieuwe modules;
 • Delphy, Herman Krebbers, belangrijkste SFT uit de inventarisatie in andere Europese landen;
 • Subsidiemogelijkheden innovatieve concepten via POP programma, Yvonne Gelen Provincie Gelderland.

Voor wie is de bijeenkomst van belang

 • Boeren en tuinders met interesse voor SFT. We zijn benieuwd naar uw ideeën, wensen en vragen op het gebied van SFT.
 • Producenten en dealers van Smart Farming Technology. U krijgt de mogelijkheid uw ideeën/producten te presenteren in de vorm van poster/powerpoint of videopresentatie.
 • Beleidsmakers die betrokken zijn bij innovatie subsidies in de land- en tuinbouw. U krijgt ook de gelegenheid subsidiemogelijkheden te presenteren of specifieke vragen te agenderen.
 • Onderzoekers op het gebied van SFT, u kunt nieuwe ideeën inbrengen of presenteren en toetsen bij de aanwezigen.
 • Adviseurs in de agrarische sector, we zijn benieuwd naar de vragen die u van uw klanten krijgt, en ideeën over hoe SFT te promoten in de praktijk.

Bij uw aanmelding kunt u aangeven of u iets wilt presenteren tijdens de bijeenkomst.

Klik hier voor aanmelden

Agenda
Plenair
•    Toelichting op het project
•    Presentatie van wensen boeren en tuinders in Europa tav Smart Farming Technology
•    Presentatie webportal Smart AKIS met aanbod Smart Farming Technology in Europa (inventarisatie onder leveranciers)
•    Presentatie specifieke SFT door aanbieders middels powerpoint, video of anderszins, indien u hiervoor interesse heeft kunt u dit aangeven op het aanmeldformulier

Opsplitsing in groepen
•    Inzoomen op wensen van de praktijk  en de inventarisatie van de leveranciers
•    Wat zijn de meest interessante toepassingen voor de praktijk
•    Wat is er nodig om het gebruik te stimuleren
•    Hoe kunnen we dit organiseren
•    Welke nieuwe ideeën komen boven tafel en hoe kunnen we die verder oppakken
•    Welke subsidiemogelijkheden zijn er, bijvoorbeeld in het kader van het POP programma

Plenair
•    Samenvatting van de resultaten uit de verschillende groepen
•    Afspraken over het vervolg

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten