Nieuws

Start strategieprogramma ‘Leergang Ambitieus Ondernemen’

fedecom

Op 25 maart jl. is een eerste groep Fedecom-leden gestart met de Leergang Ambitieus Ondernemen. In vijf bijeenkomsten gaan vijftien deelnemers aan de slag met gericht nadenken over en werken aan een toekomstgerichte strategie voor hun onderneming.

 

Waarom biedt Fedecom dit?

De aanleiding is de presentatie tijdens de Jaarvergadering in november jl. van het Deense onderzoekrapport ‘Agricultural Machinery Dealers in the Year 2020’. Daarin worden de ontwikkelingen en trends beschreven waarmee de Deense dealers de komende jaren worden geconfronteerd en die hen nopen om strategische keuzes te maken. Fedecom geeft hiermee invulling aan haar rol als initiator, motivator en facilitator in de sector.

Wat wil Fedecom bereiken?

In samenwerking met training- en coachingbureau VMR Partners is de Leergang Ambitieus Ondernemen ontwikkeld. Fedecom zet hiermee een concrete stap in het faciliteren en ondersteunen van haar leden bij het opzetten van een succesvolle strategie voor hun bedrijf.

Wat houdt het programma in?

Fedecom biedt een concreet meerjarig strategieprogramma dat:

  • de deelnemer bewust maakt van de veranderende (markt)omgeving en dynamiek;
  • de deelnemer inzicht verschaft in de eigen (bedrijfs)situatie en plaats in de markt;
  • de deelnemer in staat stelt om zich toekomstgericht te ontwikkelen;
  • de deelnemer ondersteunt een ambitieus ‘groeipad’ inzake (bedrijfs)economische groei, ook qua ondernemerschap, competenties, leiderschap, team, etc.

Lees hier meer over de uitgangspunten en doelen van de Leergang Ambitieus Ondernemen.

Kan ik ook deelnemen?

Momenteel nemen 15 bedrijven deel, verdeeld over twee groepen. Wij zullen regelmatig berichten over de ervaringen. Het is de bedoeling deze Leergang met regelmaat aan te bieden aan leden van Fedecom. Een nieuwe ronde wordt na de zomer ingezet. Uw belangstelling hiervoor kunt aangeven via het secretariaat: secretariaat@fedecom.nl Wij zetten u dan op een geïnteresseerden-lijst.

 

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten