Nieuws

Stand van zaken gewasbescherming buiten de landbouw

fedecom

Vandaag is het wijzigingsbesluit gepubliceerd, over het ‘verbod’ op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-112.html

Samengevat: Het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen is met ingang van 31 maart 2016 niet meer toegestaan. Vanaf 1 november 2017 geldt het verbod ook voor het professioneel gebruik op onverharde oppervlakken buiten de landbouw.

Het verbod geldt (nog) niet voor het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Volgens een brief aan de Tweede Kamer (16 februari 2016) blijft het streven dat ook het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen binnenkort niet meer is toegestaan.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu/documenten/kamerstukken/2016/02/16/terugdringen-gebruik-bestrijdingsmiddelen-door-particulieren-en-uitvoering-motie-leenders-koser-kaya

Bij het besluit hoort een zogenoemde ministeriële regeling, met uitzonderingen op het verbod. Die regeling is op 23 maart gepubliceerd:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/resultaat/?zkt=Uitgebreid&pst=Staatscourant&vrt=biociden+green&zkd=InDeGeheleText&dpr=AnderePeriode&spd=20160323&epd=20160324&sdt=DatumPublicatie&planId=&pnr=1&rpp=10

Op dezelfde dag zijn overigens twee ‘Green Deals’ gepubliceerd, met daarin afspraken over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sport- en recreatieterreinen. Beide terreintypen zijn van het verbod uitgezonderd.

De website www.onkruidvergaat.nl gaat over het beheer van de openbare ruimte zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De website zal de komende tijd worden aangevuld.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten