Nieuws

Stand van zaken dossier Kentekening

De invoering van kentekening voor diverse landbouwvoertuigen kan momenteel op krappe politieke steun rekenen. Fedecom werkt aan een voorstel dat alle partijen en belanghebbenden moet dienen. Fedecom werkt momenteel samen met CUMELA Nederland aan een voorstel rondom kentekening van verschillende categorieën (landbouw)voertuigen. Dit voorstel zullen we vervolgens kenbaar maken aan de verantwoordelijk Minister van Infrastructuur & Milieu en aansluitend ook aan de woordvoerders van politieke partijen en aan andere stakeholders waaronder LTO.

Hoe staat Fedecom tegenover invoering?

Fedecom staat samen met CUMELA positief tegenover kentekening. Met een kenteken staat de voertuigcategorie vast, waarmee het voertuig ook aan de wettelijke eisen voldoet om veilig te kunnen deelnemen aan het verkeer. We streven naar een systeem dat het kentekenen stap voor stap invoert, waarbij de administratieve lasten voor de gebruikers minimaal zijn.

De invoering van kentekens behelst de volgende categorieën voertuigen:

  • landbouwtrekkers (LBT)
  • motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS)
  • volgplaten voor aanhangwagen (AHW) en verwisselbare getrokken machines (VGM)

Onderscheid tussen voor en na invoering

We zouden graag zien dat in principe alle voertuigen die gebruik maken van de openbare weg gekentekend dienen te zijn. Uitzondering daarop is de categorie voertuigen met een breedte van < 130 cm en specifieke functionaliteiten. We stellen voor om wel onderscheid te maken tussen landbouwtrekkers LBT, MMBS, AHW en VGM die voor het eerst in gebruik worden genomen na invoering van een kentekenplicht én reeds in gebruik zijnde landbouwvoertuigen. Zodra meer bekend is, informeren wij onze leden

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten