Nieuws

Spuittechniek in land- en tuinbouw

Fedecom heeft i.s.m. SKL op 4 juli een informatiebijeenkomst verzorgd voor fabrikanten/leveranciers van spuittechniek voor de tuinbouw en op 5 juli i.s.m. NEN en SKL voor fabrikanten/importeurs voor de landbouw.

De richtlijnen voor nieuwe spuittechniek 2009/123/EG en machines in gebruik (keuringen) 2009/128/EG worden, respectievelijk zijn concreet benoemd in geharmoniseerde normen en deze betreffen zowel eisen op het terrein van arbo als milieu. De ruim 30 aanwezigen spraken hun waardering uit voor deze inhoudelijke en informatieve bijeenkomsten.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten