SBB sectorkamerrapportage: Kans op werk 2019

“De piek van de economische groei is achter de rug, dit is terug te zien in de nieuwe resultaten van Kans op werk. Belangrijke oorzaak hiervoor zijn de prognoses voor de komende jaren. Anders dan een jaar geleden voorzien het Centraal Planbureau (CPB), de grote Nederlandse banken en De Nederlandse Bank (DNB) de nabije toekomst minder rooskleurig. Het Amerikaanse handelsbeleid, de Brexit, en de maatschappelijke en politieke onrust in het eurogebied zorgen voor een toenemende onzekerheid. De mondiale groei loopt terug. Op de Nederlandse arbeidsmarkt betekent dit een afname van het aantal vacatures. Het aandeel werkenden van 55 jaar en ouder neemt verder toe en de dynamiek op de arbeidsmarkt zal hierdoor afnemen”

Lees hier de rapportage: SBB Resultaten Kans op werk 2019 sector MTLM

Please follow and like us:
RSS