Nieuws

Samenwerking brancheverenigingen tuinbouwtechniek

fedecom

Een verkenningscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de besturen van AVAG en Fedecom afdeling Tuinbouwtechniek hebben de afgelopen maanden intensief overlegd over het verkennen/onderzoeken van samenwerken en welk samenwerkingsmodel mogelijk is.

Er is uitvoerig gekeken naar overeenkomsten, overlappingen en verschillen tussen de beide verenigingen. Daarnaast is er doorkijk gemaakt m.b.t. bestuur, structuur en cultuur. De verkenning leert dat er voordelen zijn te behalen in (inter)nationale samenwerking, kennisontwikkeling, kwaliteitsmanagement en lobby. De verkenningscommissie komt tot de conclusie dat de leden van AVAG en Fedecom gebaat zijn bij het bundelen van krachten.

‘Voor en door ondernemers’, alsook met een sterke onderlinge betrokkenheid, grote slagvaardigheid en professionaliteit, kunnen we krachtig deelnemen in de verschillende netwerken in de tuinbouw en ons inzetten voor de behartiging van bedrijfsoverstijgende belangen. De leden van de afdeling Tuinbouwtechniek, als ook het algemeen bestuur van Fedecom, herkennen zich in de resultaten van de verkenning en de potentie van de samenwerking. Vanaf januari 2014 wordt vervolg gegeven aan het invullen van het samenwerkingsmodel, dat recht doet aan de gezamenlijke belangen van de leden van zowel Fedecom als AVAG.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten