Nieuws

Ronde tafelgesprekken met leden

fedecom

Waar wil Fedecom over een aantal jaren staan en welke weg bewandelen we? In een Meerjaren Beleids Plan moet dit tot uitdrukking komen. Vanzelfsprekend willen we onze leden horen.

Om tot een gedragen Meerjaren Beleids Plan te komen, is een tijdlijn uitgezet. De afgelopen maanden heeft een projectteam vanuit Fedecom samen met enkele ledenvertegenwoordigers alvast een concept-visiedocument opgesteld. Op 28 augustus j.l. is dit startdocument besproken in het bestuur. Het bestuur wil via een tweedaagse studie-/werkbijeenkomst een verdiepingsslag over de toekomstvisie maken.

Leden aan het woord

Ook leden van Fedecom kunnen zich uitspreken over dit concept. We beogen bewustwording en meningsvorming in gang te zetten omtrent de ontwikkelingen en mogelijkheden in de branche. Het idee is om de leden in kleinere rondetafelgesprekken te betrekken bij de discussie. Dit moet op haar beurt weer leiden tot een aantal keuzes over toekomstkansen. We zullen u binnenkort informeren over de organisatie van de rondetafelgesprekken.

Nadere informatie: heerink@fedecom.nl.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten